Prenosimo saopštenje FHP Kosovo: Koliki su ljudski gubici, 16 godina nakon bombardovanja?

Prenosimo saopštenje FHP Kosovo: Koliki su ljudski gubici, 16 godina nakon bombardovanja?

fdh_kosovo_logoTokom proteklih 16 godina Fond za humanitarno pravo Kosovo i Fond za humanitarno pravo sa sedištem u Srbiji prikupili su podatke o ubijenim i nestalim osobama u periodu od 20. marta do 14. juna 1999 godine, koji se odnosi na NATO bombardovanje. Iz sakupljenih podataka rezultira da su srpske snage ubile 6901 albanskih civila, dok je, sa druge strane, ubijeno ili nestalo 328 srpskih civila. Takođe je ubijeno ili nestalo 136 civila Roma i drugih naroda. U istom periodu za vreme oružanih sukoba ubijeno je 1204 pripadnika OVK i 559 pripadnika srpskih snaga. Tokom bombardovanja, od strane NATO bombi stradalo je ukupno 758 osoba. Samo na Kosovu je stradalo 488 osoba (249 Albanaca, 202 Srbina, i 37 Roma), dok je u Srbiji stradalo 260 a u Crnoj Gori 10 osoba.

Iako su ovi podaci proverljivi, srpske vlasti još uvek nisu javno priznale odgovornost za ubistvo albanskih civila iako je bilo sudskih procesa u Srbiji u kojima je utvrđeno da su srpske snage odgovorne za određene zločine. Sa druge strane, žrtvama NATO bombardovanja se ni na Kosovu nije posvetila dovoljna pažnja i poštovanje, kao i nealbanskim civilnim žrtvama.

U prilogu se nalaze detaljni podaci o žrtvama iz perioda od 20. marta do 14. juna 1999 godine.

Share