Poseta studenata SIT

Poseta studenata SIT

post_poseta_sita_04_03_2015U utorak, 03. marta 2015. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici School for International Training (SIT). Studenti pohađaju različite univerzitete u SAD-u, a u okviru SIT-ovog programa studija mira pri Centru za komparativne studije konflikta na Fakultetu za medije i komunikaciju, boraviće 15 nedelja u Srbiji.

Marijana Toma iz FHP-a je studentima predstavila dosadašnje napore u primeni mera tranzicione pravde u Srbiji, kao i doprinos FHP-a procesu suočavanja sa prošlošću i uspostavljanja pomirenja u regionu. Studenti su bili zainteresovani za procesurianje odgovornih za zločine počinjene u prošlosti, a posebno za probleme sa kojima se suočavaju žrtve u svojim zahtevima za reparacije.

Share