Zbornik radova Regionalne škole tranzicione pravde #2

Zbornik radova Regionalne škole tranzicione pravde #2

post_zbornik_IIOdabrani radovi studenata druge generacije Regionalne škole tranzicione pravde objedinjeni su u drugom broju Zbornika. Radovi studenata su svrstani prema osnovnim temama tranzicione pravde – od analiza suđenja za ratne zločine i prava žrtava reparacije, preko uloge medija u procesu pomirenja, pa sve do analiza dosadašnjih napora u priznanju prava na istinu o zločinima počinjenim u prošlosti.

Kada je reč o reparacijama kao jednom od mehanizama tranzicione pravde, toj temi je posvećen rad Gorana Zorića o simboličkim reparacijama, koji predstavlja studiju slučaja grada Prijedora (Prijedor – Simboličke reparacije), ali i rad Luke Božovića, koji analizira neke od memorijala u Srbiji i njihov uticaj na dominantni narativ o prošlosti (Tranziciona pravda u Srbiji – Slučaj memorijala u Srbiji). Suđenjima za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju posvećena su dva rada – Suđenje Radislavu Krstiću autora Srđana Vidačkovića i Suđenje pred MKSJ: Popović i drugi – slučaj Srebrenica autorke Jovane Spremo. Uz ova dva rada koji se direktno bave suđenjima za ratne zločine pred MKSJ, Maja Kapetanović je u svom eseju pružila interesantnu analizu presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju „Maktouf i Damjanović protiv BiH“, kao i uticaja te presude na procese tranzicione pravde u BiH.

Uloga medija u procesu pomirenja zauzima značajno mesto među interesovanjima studenata Regionalne škole. Aldin Zenović je u okviru rada Uloga medija u procesu pomirenja analizirao medijsko izveštavanje o izložbi „Bogujevci – vizuelna istorija“, umetničkom svedočanstvu troje mladih umetnika poreklom iz Podujeva, koji su 1999. godine preživeli ratni zločin u kome su stradale gotovo čitave njihove porodice. U radu Mediji i poricanje Dejana Nešić je dala analizu medijskog, a posredno i javnog diskursa u dva dnevna lista u Srbiji – „Blicu“ i „Glasu javnosti“ – u vezi sa objavljivanjem Deklaracije o Srebrenici Narodne skupštine Republike Srbije.

Istraživanje aktivnosti preduzetih u Bosni i Hercegovini u domenu mehanizama tranzicione pravde za utvrđivanje činjenica o prošlosti bilo je tema radova Jasmina Hamzića i Denisa Puteša. U radu Tranzicijska pravda u Bosni i Hercegovini: Pravo na istinu Jasmin Hamzić je analizirao nekoliko tela i projekata koji su za cilj imali utvrđivanje činjenica i kazivanje istine, dok se Denis Puteš u radu Tranziciona pravda u BiH: Pravo na istinu opredelio da istraži „Bosansku knjigu mrtvih“, jedan od najvažnijih projekata u oblasti suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini.

Ovde možete pogledati „Zbornik radova Regionalne škole tranzicione pravde #2“.

Share