Održana konferencija ’’Uloga obrazovanja u procesima utvrđivanja odgovornosti i pomirenja’’

Održana konferencija ’’Uloga obrazovanja u procesima utvrđivanja odgovornosti i pomirenja’’

post_obrazovanjeFond za humanitarno pravo (FHP), Fond za humanitarno pravo Kosovo i Udruženje Pravnik iz Sarajeva, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union i Centrom za uporedne pravne studije, organizovali su 6. februara 2015. godine konferenciju o ulozi obrazovanja u procesima i strategijama tranzicione pravde. Konferencija je održana na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, uz učešće predstavnika akademskih zajednica iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, među kojima su bili profesori univerziteta, istraživači i naučni saradnici u oblastima prava, istorije, antropologije, sociologije, političkih nauka i drugih nauka i disciplina, kao i predstavnici tri generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde.

Konferenciju su otvorili dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union dr Zlatko Stefanović, ambasador Ujedinjenog kraljevstva u Srbiji Denis Kif i izvršna direktorka FHP-a Sandra Orlović. Oni su u svojim uvodnim rečima naglasili neophodnost uvođenja tranzicione pravde na univerzitete, navodeći da su implementacija tranzicione pravde i proces pomirenja u regionu nekadašnje Jugoslavije preduslov trajnog mira. Profesor Brandon Hamber iz Severne Irske, koji je osnivač i direktor Međunarodnog instituta za istraživanje sukoba na Univerzitetu Ulster u Severnoj Irskoj, održao je prezentaciju o putanji razvoja tranzicione pravde, koja je nastala kao set mera za uspostavljanje vladavine prava i podsticanja borbe protiv nekažnjivosti u postkonfliktnim društvima, što je na kraju dovelo do formiranja novog akademskog polja studija. Kroz sopstveno predavačko iskustvo, ali i iskustvo osnivanja Centra za studije nasilja i pomirenja u Johanesburgu i istraživačkog rada u okviru tog centra, profesor Hamber je predstavio jedan od uspešnih primera uključivanja tranzicione pravde u sistem formalnog obrazovanja.

U prvoj sesiji (Uloga akademske zajednice u procesima tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu) u kojoj su govorili profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu Vesna Rakić Vodinelić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Zarije Seizović i profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini Nita Luci, bilo je reči o izazovima koji su ispred njih postavljeni od strane političkih elita i nedovoljnoj podršci i političkoj volji koja stoji kao prepreka u sva tri regiona kada je reč o uvođenju tranzicione pravde na univerzitete. Uvodničari koji su govorili u sesiji o odnosu formalnog i neformalnog obrazovanja – profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Daša Duhaček, profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Nermina Mujagić i profesor Adriatik Kelmendi sa AAB univerziteta u Prištini – istakli su da u postojećim okolnostima, u kojima nema podrške političkih elita ni u jednoj od država regiona, individualno delovanje svakog od profesora kako u okviru svog kurikuluma, tako i u programima neformalnog obrazovanja može biti od velike važnosti kao prvi korak jedne sveobuhvatnije inicijative. Regionalni pristup u uvođenju tranzicione pravde je od strane svih učesnika ocenjen kao ključan i neophodan, i sa tim u vezi bilo je reči i o mogućoj saradnji među univerzitetima u regionu.

Na kraju, poslednja sesija (Nove generacije: Suprotstavljanje starim narativima) bila je posvećena prezentacijama studenata sve tri generacije Regionalne škole tranzicione pravde. Govorili su Seid Burić i Jasmina Dreković iz Bosne i Hercegovine, Višnja Šijačić i Norbert Šinković iz Srbije i Nëntor Oseku i Feride Podvorica iz Kosova. Njihove prezentacije su donele izuzetan uvid u sve nedostatke formalnog obrazovanja, kao i u stvarne potrebe novih generacija koje su odrasle ili još uvek odrastaju u društvu koje nije prevazišlo međuetničke tenzije i koje se nije suočilo sa sopstvenom prošlošću.

Share