Vučić treba da povuče Vulinov Nacrt zakona

Vučić treba da povuče Vulinov Nacrt zakona

danas_logoNacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji je pripremilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na čijem je čelu Aleksandar Vulin, ne odražava stvarne potrebe i diverzitet žrtava koje žive u Srbiji, krši ustavno načelo jednake zaštite građana pred zakonom i u dubokom je neskladu s međunarodnim i opšteprihvaćenim normama zaštite žrtava kršenja ljudskih prava, tvrde udruženja žrtava ratova u bivšoj SFRJ, odnosno desetak nevladinih organizacija. Kako ističu, Nacrt zakona treba povući iz procedure usvajanja.

Fond za humanitarno, prva NVO koja je reagovala na ovaj Nacrt zakona, uputio je pismo premijeru Aleksandru Vučiću u kome traži da „iskoristi svoj autoritet“ i od Ministarstva zatraži da povuče Nacrt zakona. „Porodice nestalih, žrtve koje su silom prilika stradale na teritoriji drugih država, žrtve seksualnog zlostavljanja i torture koje pate od psihičkih oboljenja kao posledica preživljenog nasilja, samo su neke od kategorija koje su potpuno isključene iz Nacrta zakona, ili bolje reći nevidljive za autore Nacrta zakona. Drugim rečima, većina civilnih žrtava koje danas žive u Srbiji neće biti prepoznate kao žrtve, niti će dobiti bilo kakvu podršku države“, navodi se u pismu. Prema procenama FHP, najmanje 15.000 osoba ostalo bi bez podrške države.

Sima Spasić, zastupnik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na KiM, kaže za Danas da ovim Nacrtom zakona „civilne žrtve ne dobijaju ništa“.

– To nije korektno, i nije pošteno. Kako je moguće da je Nacrt zakona već petnaestak dana u skupštinskoj proceduri, da je sa istim upoznata i vlast i opozicija, a da niko nije razgovarao sa predstavnicima porodica žrtava i predsednicima udruženja – ističe Spasić. Ovo Udruženje je juče imalo sastanak s državnim sekretarom Ministarstva rada, Draganom Popovićem, a kako nam je rekao Spasić, odbijen je njihov predlog da se prava civilnih žrtava izjednače sa pravima boraca.

– Uslov za to je da porodice civilnih žrtava proglase svoje najmilije nestalim – objašnjava Spasić i dodaje da će o tome raspravljati radna grupa ovog Nacrta zakona. Kako nam je rekao Popović, kaže naš sagovornik, zbog ovoga će Nacrt zakona da se u skupštinskoj proceduri nađe krajem januara, a ne krajem ovog meseca kako je prvobitno planirano.

Inače, u FHP-u navode da je „snažan utisak“ taj da su autori Nacrta zakona u proceduru izmene postojećeg zakonskog okvira ušli s isključivim motivom unapređenja statusa i prava boraca ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca, dok su prava, potrebe i međunarodne norme u pogledu zaštite civilnih žrtava rata potpuno zapostavljeni. U pismu Vučiću se ističe „činjenica da bi usvajanje ovog zakona bilo neracionalno sa stanovišta procesa pristupanja Srbije EU, jer je izvesno da ovakav zakon ne bi prošao test usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, i to u oblastima pregovaračkih poglavlja 23 i 19“.

FHP i Centar za unapređivanje pravnih studija će početkom februara predstaviti Model zakona o pravima žrtava povrede ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991. do 2001. godine, „koji obezbeđuje sveobuhvatnu i pravičnu sistemsku podršku civilnim žrtvama u Srbiji“.

Osim FHP, da se Nacrt zakona povuče traži Koalicija protiv diskriminacije, koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, CHRIS – Mreža odbora za ljudska prava, Civil Rights Defenders, Gayten LGBT, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Praxis, Regionalni centar za manjine, Udruženje studenata sa hendikepom, kao i Inicijativa mladih za ljudska prava Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Ziba Šarenkapić iz novopazarskog Kulturnog centra „DamaD“, kaže za Danas da Vulin gubi iz vida ono što je postojalo pre njega. Prema njenim rečima, brisanje civilnog društva iz promišljanja o reformama u zemlji je vraćanje ka onome „iz čega smo probali da izađemo, a to je jednoumlje“. Naša sagovornica smatra da Vulin nastoji da rastereti državu njenih socijalnih obaveza i dodaje da su država i neke njene službe u funkciji vlastodržaca.

I Liberalno-demokratska partija (LDP) je zatražila da se povuče Nacrt zakona o žrtvama rata, zato što se njime „zapostavljaju i diskriminišu civilne žrtve, porodice nestalih, žrtve seksualnog nasilja, kao i žrtve koje pate od psihičkih posledica i fizičkih povreda.

Međunarodne kritike

Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koje je pripremilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u suprotnosti je sa međunarodnim standardima zaštite žrtava kršenja ljudskih prava, sadržanim u brojnim dokumentima Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, kažu u Fondu za humanitarno pravo. Kako podsećaju, postojeći režim zaštite prava civilnih žrtava preuzet Nacrtom zakona već su kritikovali Komitet za ljudska prava UN, Komitet za sprečavanje torture Un i Komesar za ljudska prava Saveta Evrope.

Share