Amnesty International – Srbija: Okončati kulturu nekažnjivosti po međunarodnom pravu

Amnesty International – Srbija: Okončati kulturu nekažnjivosti po međunarodnom pravu

amnesty_logo_izvestajAmnesty International predstavio je 4. novembra izveštaj “Srbija: Okončati kulturu nekažnjivosti po međunarodnom pravu”, koji je na engleskom jeziku objavljen sredinom juna 2014 .

U izveštaju se navodi da Evropska unija (EU) treba da učini sve što može kako bi osigurala da se Srbija pozabavi kulturom nekažnjivosti za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid, koje su počinili srpska policija, vojska i paravojne jedinice tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Izveštaj analizira probleme u okviru tužilačkog i sudskog sistema, identifikuje niz prepreka i institucionalnih barijera za temeljnu, nepristrasnu i efikasnu istragu i procesuiranje zločina koji podležu međunarodnom pravu.

Amnesty International je pozvao Evropsku komisiju da iskoristi proces pregovora kako bi izvršio pritisak na Srbiju da usvoji niz konkretnih mera koje će okončati nekažnjivost za ratne zločine. Borba protiv nekažnjivosti za zločine koji podležu međunarodnom pravu mora biti ključan element u zadovoljavanju kriterijuma za pristupanje EU.

Izveštaj na srpskom dostupan je na internet strani Amnesty International-a: https://www.amnesty.org/en/documents/EUR70/012/2014/en/

Izveštaj je predstavljen u Medija centru u Beogradu. Izdvojeni medijske objave sa događaja dostupne su na sledećim linkovima:

http://www.balkaninsight.com/rs/article/amnesti-srbija-spora-u-procesuiranju-ratnih-zlo%C4%8Dina
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1741446/AI
http://www.slobodnaevropa.org/content/amnesty-international-kaznjavanje-za-ratne-zlocine-u-srbiji-bolno-sporo/26674066.html

Share