Sastanak predstavnica FHP sa zaštitnikom građana

Predstavnice Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović i Marijana Toma sastale su se danas sa Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem povodom problema sa kojim se žrtve kršenja ljudskih prava tokom devedestih suočavaju u postupcima za priznavanje statusa civilnih žrtava rata.

Sandra Orlović i Marijana Toma su Zaštitniku ukazale na praksu organa uprave da žrtvama kršenja ljudskih prava koje su tokom devedesetih počinili pripadnici policije ili vojske na teritoriji Republike Srbije, ne priznaju status civilne žrtve rata jer se po Zakonu o pravima civilnih invalida rata takav satatus priznaje samo žrtvama “neprijateljskih snaga”. Ovakvo zakonsko rešenje, naglasile su predstavnice FHP-a, ukazuje da se u Srbiji pravi razlika među žrtvama, po krajnje nedozvoljenim osnovama.

Zaštitnik građana je rekao da je problem na koji Fond ukazuje očigledan i da će u veoma kratkom roku preduzeti određene mere koje će doprineti nejgovom rešavanju.

Share