Odeljenje za ratne zločine u Beogradu blokira suđenje za zločine u selu Trnje/Tërrnje

Odeljenje za ratne zločine u Beogradu blokira suđenje za zločine u selu Trnje/Tërrnje

fdh_kosovo_logoPorodice žrtava iz sela Trnje/Tërrnje, opština Suvareka/Suharekë, obavestile su sudiju Mirjanu Ilić, predsednicu Odeljenja za ratne zločine u Beogradu, ujedno i predsednicu Veća u predmetu protiv oficira Rajka Kozline i Pavla Gavrilovića, za ubistvo 27 žena, dece i staraca 25. marta 1999. godine, da neće učestvovati u daljem postupku zbog odluke o isključenju zastupnika oštećenih, advokata sa Kosova, sa obrazloženjem da nisu upisani u Advokatsku komoru Srbije.

FHP Kosovo smatra da sudija Mirjana Ilić ne uvažava postignute standarde u zastupanju oštećenih sa Kosova u predmetima ratnih zločina i reparacija pred sudovima u Srbiji, u kojima oštećene bez ikakvih problema zastupaju advokati sa Kosova, i da odluka nije utemeljena na pravnim razlozima.

FHP Kosovo poziva sudiju Ilić da preinači svoju odluku i omogući da suđenje počiniocima teškog zločina počne uz učešće svedoka zločina i članova porodica žrtava.

U ime porodica

FHP Kosovo
Direktor, Bekim Blakaj

Share