Šešeljev cenovnik “neosnovanog pritvora”

Šešeljev cenovnik “neosnovanog pritvora”

b92_logoLider srpskih radikala Vojislav Šešelj traži od Tribunala da mu naknadi materijalnu i nematerijalnu štetu koju je pretrpeo zbog “neosnovanog pritvora” u trajanju od 135 meseci te da mu po tom osnovu isplati 12 miliona eura

Dok čeka na odluku Veća o eventualnoj privremenoj slobodi do izricanja prvostepene presude, lider srpskih radikala Vojislav Šešelj je od Tribunala zatražio da mu zbog “neosnovanog pritvora” od 135 meseci isplati 12 miliona eura. U danas objavljenom “megapodnesku” na više od 50 stranica, Šešelj detaljno obrazlaže zahtev koji je već izneo u završnoj reči, ukazujući kakvu je štetu pretrpeo tokom jedanaestogodišnjeg “neosnovanog pritvora”. Šešelj čeka presudu po optužnici koja ga tereti za zločine protiv čovečnosti u Vojvodini, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine.

U podnesku, Šešelj navodi da “celokupan postupak” koji se vodi protiv njega, “od prvog dana pritvora preko pretpretresne faze do 1. juna 2014. godine,predstavlja “štetnu radnju” koja iziskuje naknadu štete. U zahtevu se poziva na odredbe međunarodnih akata o zaštiti ljudskih i građanskih prava i sloboda kao i na odredbe tribunalovog Statuta i Pravilnika o ekspeditivnosti suđenja, nepristrasnosti sudija i pravu optuženog da mu se “sudi bez nepotrebnog odlaganja”.

Mada se u dokumentima na koje se Šešelj poziva “neosnovani pritvor” ne navodi kao osnov za naknadu štete, optuženi smatra da on ima iste pravne posledice kao nezakonito pritvaranje, poništenje osude i postojanje ozbiljnog i očiglednog neostvarivanja pravde.

Šešelj smatra da ima pravo na naknadu kako za materijalnu, tako i za nematerijalnu štetu. U to uključuje i izgubljenu zaradu u Srbiji, koja po njemu uključuje poslaničku platu, paušal i dnevnice. Dalje, traži naknadu “izmakle dobiti”, neiskorišćenih prava iz radnog odnosa, izgubljenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i troškova poseta porodice i pravnih savetnika. Navodi da mu je u pritvoru oštećeno zdravlje i nanete duševne boli zbog neosnovanog lišenja slobode, umanjenja životnih aktivnosti i povreda časti i ugleda “iznošenjem neistinitih navoda” kako bi se uklonio iz političkog života Srbije, te zahteva naknadu štete zbog povrede slobode i prava ličnosti.

Poseban paragrafje posvećen stresu koji je pretrpeo budući da je vreme u pritvoru provodio “ophrvan brigama i strepnjom šta se to njemu sprema od strane MKSJ”, pitajući se “kako to da se… drugi predmeti okončavaju … a njegov nikako da se završi”. Šešelj, takođe, navodi da je neosnovanim pritvorom povređen ugled “javne ličnosti, političara, univerzitetskog profesora, predsednika Srpske radikalne stranke, narodnog poslanika, borca protiv kriminala i za istinu, čuvara srpskih nacionalnih interesa, roditelja, komšije, prijatelja i čoveka”.

Šešelj “najskupljom” smatra navodnu nematerijalnu štetu i procenjuje je na 6.817.933 eura. Materijalnu štetu procenjuje na 1.940.196, 50 eura, troškove odbrane na 3.941.561 dok za nematerijalnu štetu porodičnog domaćinstva traži najmanje: svega 310.309, 50 eura. Ukupnu sumu koju potražuje, Šešelj je zaokružio na 12 miliona eura.

Tribunal je, podsetimo, odbacio sve dosadašnje zahteve za naknadu štete optuženima koji su u međuvremenu pravosnažno oslobođeni odgovornosti za zločine kojima ih je teretio tužilac.

Share