Povodom presude Žalbenog veća MKSJ Vlastimiru Đorđeviću

Povodom presude Žalbenog veća MKSJ Vlastimiru Đorđeviću

Logo FHP

Žalbeno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) donelo je danas konačnu osuđujuću presudu protiv bivšeg pomoćnika ministra MUP-a Srbije i načelnika Resora javne bezbednosti (RJB) Vlastimira Đorđevića i smanjilo mu prvobitno izrečenu kaznu od 27 godina na 18 godina zatvora.

Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da u svojim pravnim i činjeničnim nalazima, presuda potvrđuje sistemski karakter zločina nad albanskim civilima tokom oružanog sukoba 1998. i 1999. godine na Kosovu, te ključnu ulogu i odgovornost srpskih institucija. Međutim, FHP smatra da je empatija prema starosnoj dobi neprimeren osnov za umanjenje kazne Vlastimiru Đorđeviću, imajući u vidu posledice Đorđevićevih dela – pre svega broj ubijenih i nestalih osoba, kao i odgovornosti za produžavanje patnje porodica nestalih zbog skrivanja tela njihovih najbližih.

Vlastimir Đorđević je po nalazu veća bio jedan od učesnika udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao za cilj promenu etničke slike Kosova i uspostavljanje srpske kontrole nad tom pokrajinom. Poseban doprinos udruženom zločinačkom poduhvatu dao je ključnom ulogom u koordiniranoj akciji premeštanja leševa sa Kosova na više lokacija u Srbiji, sa ciljem uklanjanja tragova zločina. Prvostepeno veće je utvrdilo da su 2001. godine u Batajnici ekshumirana 744 leša, u Petrovom selu 61, dok su u jezeru Perućac pronađeni posmrtni ostaci 84 osobe ubijene na Kosovu. Odluku o skrivanju tela kosovskih Albanaca doneo je Slobodan Milošević, na sastanku sa policijskim funkcionerima kojem su prisustvovali tadašnji Ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, Vlastimir Đorđević i načelnik Resora državne bezbednosti Rade Marković.

General Đorđević je kontrolisao kompletan regularni i rezervni sastav MUP-a Srbije na Kosovu, uključujući i Posebne jedinice policije i Specijalnu antiterorističku jedinicu, čiji su pripadnici počinili brojna ubistva civila, poput masakra nad ženama i decom u Suvoj Reci i Podujevu ili streljanja i spaljivanja 114 muškaraca i dečaka u Maloj Kruši kod Orahovca.

Prvostepenom presudom izrečenom u februaru 2011. godine Đorđević je osuđen na 27 godina zatvora i proglašen krivim po svih pet tačaka optužnice koja ga je teretila za zločine počinjene protiv albanskih civila na Kosovu 1999. godine. Četiri tačke optužnice odnose se na deportacije, prisilno premeštanje, ubistva i progone, i kvalifikovane su kao zločini protiv čovečnosti, dok se jedna odnosi na ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja.

FHP poziva nadležne institucije da na bazi ogromne dokazne građe u predmetima Đorđević i Šainović i dr. energično procesuiraju sve odgovorne za izvršenje i prikrivanje zločina, i napominje da visoke pozicije u institucijama, privilegije i odlikovanja ne smeju biti prepreka da se odgovorni za masovne zločine nađu pred licem pravde.

Share