Žalba porodica sjeverinskih žrtava

Žalba porodica sjeverinskih žrtava

U ime članova porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina povodom odluke Apelacionog suda da odbije njihove zahteve za naknadu nematerijalne štete protiv države Srbije, žalbu Ustavnom sudu podneo Fond za humanitarno pravo. Ta organizacija zahteva da se porodicama žrtava isplati odšteta u iznosu od po 10.000 evra.
Beogradski Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je žalbu Ustavnom sudu Srbije u ime 20 članova porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina povodom odluke Apelacionog suda da odbije njihove zahteve za naknadu nematerijalne štete protiv države Srbije, saopštila je ta organizacija.

FHP je u ustavnoj žalbi povodom odluke Apelacionog suda istakao povredu prava na život, povredu zabrane diskriminacije, povredu prava na pravično suđenje, rehabilitaciju i naknadu štete, kao i prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo.

Ustavnom žalbom, FHP od Ustavnog suda traži da utvrdi povrede tih prava i da zato poništi odluku Apelacionog suda, kao i da članovima porodica žrtava zbog povreda prava isplati odštetu u iznosu od po 10.000 evra.

FHP je u junu 2007. godine, u ime članova porodica nestalih I ubijenih, pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pokrenuo postupak za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za otmicu 16 sjeverinskih Bošnjaka u oktobru 1992. godine.

Presuda je doneta u februaru 2009. godine i njom su ti zahtevi odbijeni, pa je FHP uložio žalbu.

Zbog nepostupanja Apelacionog suda po žalbi u ovom predmetu i posle dve urgencije i obraćanja vršiocu funkcije predsednika suda, FHP je u avgustu podneo ustavnu žalbu zbog povrede prava na pravično suđenje.

Ustavni sud je odlukom od 15. oktobra 2013. godine utvrdio da je porodicama žrtava iz Sjeverina povređeno pravo pravično suđenje, odnosno suđenje u razumnom roku.

Share