Ljudski gubici u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji

Projekat Ljudski gubici u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji je osmišljen kao popis žrtava ratnih zločina, stradalih pripadnika oružanih formacija u toku borbenih akcija i nestalih u toku ili u vezi sa ratom. Prema procenama iz više nezavisnih izvora, u ratovima u bivšoj Jugoslaviji je stradalo oko 130.000 ljudi. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) od 30. avgusta 2012. godine, još uvek se traga za posmrtnim ostacima 12.656 osoba. Za 1.762 nestalih je utvrđeno da su su stradali – lokacije njihovih grobnica su poznate ali nisu ekshumirane. Sudbina 10.894 osoba i dalje je nepoznata.

U Bosni i Hercegovini 8.603 osobe se i dalje vode kao nestale. Republika Hrvatska još uvek traga za 2.282 osobe, nestale u periodu 1991–1995. godine. Ukupan broj nestalih tokom sukoba na Kosovu je 1.771, prema MKCK, odnosno 1.842 prema podacima Fonda za humanitarno pravo. Podaci FHP-a pokazuju da je među nestalima Albanaca 1.326, a nestalih Srba, Roma i pripadnika drugih ne-albanskih etničkih zajednica 516.

Poimenični popis svih stradalih i nestalih u ratovima u bivšoj Jugoslaviji se odvija kao regionalni projekat, u čijoj realizaciji učestvuju FHP, FHP Kosovo, Documenta i Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC), koji je u avgustu 2012. godine završio popis stradalih i nestalih u ratu u BiH. Prema podacima IDC-a, u oružanim sukobima u BiH, u periodu 1992–1995. stradalo je i nestalo oko 95.000 državljana BiH.

Share