Prezentacije popisa ubijenih, nestalih i stradalih

FHP i FHP Kosovo su u periodu između 1. aprila 2009. i 31. maja 2010. godine organizovali 29 javnih prezentacija dotadašnjih rezultata Popisa ubijenih stradalih i nestalih u sukobu na Kosovu 1998.-2000. godine. Prezentacije su održane u 22 opštine na Kosovu Suva Reka/Suharekë, Lipljane/ Lipjan, Đakovica/Gjakovë, Glogovac/Gllogoc, Kosovo Polje/Fushë Kosovë, Obilić/Obiliq, Srbica/ Skenderaj, Štimlje/Shtime, Istok/Istog, Klina/Klinë, Mitrovica/Mitrovicë, Peć/Pejë, Dečani/Deqan, Uroševac/Ferizaj, Gnjilane/Gjilan, Gračanica/Gracanicë, Priština/Prishtinë, Mališevo/Malishevë, Kačanik/Kaqanik, Podujevo/Podujevë, Prizren, Vučitrn/Vushtrri i u selima u kojima su počinjeni masovni zločini:  Velika Kruša/Krushë e Madhe [opština Orahovac/Rrahovec], Meja/Mejë [opština Đakovica/Gjakovë] i Izbica/Izbicë [opština Srbica/Skenderaj]. Posebna prezentacija je održana povodom zločina počinjenog u maju 1999. godine u zatvoru Dubrava u opštini Istok/Istog. Javne prezentacije su održane i u Beogradu, Nišu, Prokuplju i Podgorici.

Javne prezentacije su imale za cilj da porodice žrtava provere informacije o svojim stradalima koje su istraživači FHPa Kosovo i FHPa prikupili. Ukupno je 3,090 članova porodica ubijenih i nestalih učestvovalo na ovim prezentacijama. Tokom javnih prezentacija, prikupljeno je novih 1,173 fotografija i 498 relevantnih dokumenata, poput smrtovnica, izveštaja sa autopsija, itd.

Na osnovu novih informacija koje su prikupljene ovim putem, FHP je registrovao 60 žrtava o kojima prethodno nije imao informacije, i dodao nove informacije već prikupljenim podacima o 855 žrtava.

Spisak prezentacija:

 1. Prezentacija popisa ubijenih nestalih i stradalih, Suva Reka/Suharekkë, 18.04.2009.
 2. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Orahovac /Rrahovec, 13.06.2009.
 3. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Lipljan/Lipjan, 11.07.2009.
 4. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Glogovac/Gloggoc 23.07.2009.
 5. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Meja/Mejë, 21.08.2009.
 6. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Kosovo Polje/ Fushë Kosovë, 17.09.2009.
 7. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih Obilić/Obiliq, 18.09.2009.
 8. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Izbica/Izbicë, 26.09.2009.
 9. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Srbica/Skenderaj, 28.09.2009.
 10. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Beograd, 06.10.2009.
 11. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Prizren, 28.10.2009.
 12. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Peć/Pejë, 25.11.2009.
 13. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Vučitrn/Vushtrri, 18.12.2009.
 14. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Mitrovica/Mitrovicë, 19.01.2010.
 15. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Istok/Istog, 21.01.2010.
 16. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Gračanica/Graçanicë, 29.01.2010.
 17. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Gnjilane/Gjilan, Vitin/Viti, Kamenica/Kamenicë i Novo Brdo/Novobërde, 09.02.2010.
 18. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Mališevo/Malishevë, 16.02.2010.
 19. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Niš, 20.02.2010.
 20. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Uroševac/Ferizaj, 23.02.2010.
 21. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Klina/Klinë, 28.02.2010.
 22. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Podujevo/Podujevë, 09.03.2010.
 23. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Štimlje/Shtime, 17.03.2010.
 24. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Dečani/Deçan, 30.03.2010.
 25. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Podgorica, 01.04.2010.
 26. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Kačanik/Kaqanik, 05.04.2010.
 27. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Priština/Prishtinë, 27.04.2010.
 28. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Prokuplje, 27.05.2010.
 29. Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, Dubrava/Dubrave, 29.05.2010.

 

Share