Predstavljanje Dosijea ”125. Motorizovana brigada Vojske Jugoslavije“

Pozivamo vas na konferenciju za novinare, povodom predstavljanja Dosijea ”125. Motorizovana brigada Vojske Jugoslavije“.

Konferencija će se održati u petak, 11.10.2013. godine, u Medija centru, u Beogradu, Terazije 3, II sprat (Velika sala) sa početkom u 13.30 časova.

Dosije daje uvid u delovanje ove jedinice Vojske Jugoslavije tokom rata na Kosovu i zločine koji su se dogodili u njenoj zoni odgovornosti a u kojima je ubijeno 1.813 civila kosovskih Albanaca, od kojih se njih 216 jos uvek vodi kao nestalo.

Do danas, ni jedan počinilac ovih zločina nije kažnjen.

Dokument je nastao na osnovu izjava preživelih zločina, članova porodica žrtava, vojnih dokumenata, forenzičkih izveštaja, svedočenja vojnika i oficira VJ pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i druge relevantne građe.

Na konferenciji će govoriti:

Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo

Milica Kostić, pravna analitičarka, Fond za humanitarno pravo

Maliq Kryeziu, svedok zločina u Kraljanu/Kralan, (opština Đakovica/Gjakovë), 3.04.2013. godine

Nemanja Stjepanović, novinar agencije SENSE

Obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.

Share