Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba

Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba

logo_fhp_postPovodom Međunarodnog dana nestalih osoba, Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva države naslednice bivše SFRJ da pojačaju napore u pravcu utvrđivanja sudbine svih osoba nestalih tokom i u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji, kao i da unaprede pravni i socijalni status porodica prisilno nestalih osoba.

U poslednjih nekoliko godina, proces otkrivanja tajnih lokacija sa posmrtnim ostacima nestalih osoba i utvrđivanje sudbine nestalih osoba u ozbiljnoj su stagnaciji. Prema izjavama predstavnika domaćih i stranih institucija uključenih u ovaj proces (komisije za traženje nestalih, Međunarodni komitet Crvenog krsta itd), najveći izazov predstavlja nedostatak informacija o skrivenim lokacijama na kojima su pokopani posmrtni ostaci nestalih. FHP smatra da dosadašnji pristup nadležnih institucija u rešavanju ovog problema karakteriše odsustvo političke volje i višegodišnja inertnost, kada je reč o prikupljanju informacija o tajnim lokacijama. Zbog toga je važno da nadležne institucije pristupe osmišljavanju novih mehanizama prikupljanja informacija o sudbini nestalih, poput uvođenja anonimnih telefonskih linija ili sprovođenja medijskih kampanja.

FHP ukazuje i na neprihvatljiv pravni i socijalni status porodica nestalih osoba, pre svega u Srbiji. Naime, članovima porodica nestalih osoba u Srbiji nije priznat status porodica civilnih žrtava rata, već im se sticanje tog statusa uslovljava proglašavanjem njihovog nestalog člana porodice umrlim. Zbog toga, porodice nestalih koje ne žele da nestalog člana porodice proglase umrlim sve dok se ne utvrdi njegova/njena sudbina i ne pronađu posmrtni ostaci, lišene su prava koje imaju porodice žrtava čija je sudbina poznata (mesečne penzije, zdravstvena zaštita itd). Ovakvo zakonsko rešenje nije u saglasnosti sa međunarodnim standardima zaštite žrtava rata, a pre svega sa Konvencijom o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka koju je Srbija ratifikovala u maju 2011. godine.

Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) iz jula 2013. godine, još uvek se traga za 11.859 osoba. U Bosni i Hercegovini traga se za 7.886 osoba, u Hrvatskoj za 2.246 osoba, a na Kosovu za 1.727 osoba.

Share