Ponižavajuća odšteta kosovskim Albancima koji su preživeli torturu pripadnika MUP-a

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju da trojici kosovskih Albanaca isplati odštetu u iznosu od po 150.000 dinara zbog odgovornosti za zlostavljanje i nehumano postupanje koje su nad njima izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) tokom nezakonitog pritvora 1999. i 2000. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da mizernim odštetama žrtvama teških kršenja ljudskih prava sudovi u Srbiji relativizuju nedela počinjena tokom devedesetih za koja su odgovorni predstavnici državnih organa.

FHP je u ime braće Xheladina i Zenela Bylykbashija i Jashara Kukaja 4. maja 2010. godine pokrenuo postupak za naknadu nematerijalne štete pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. U toku postupka održana su četiri ročišta na kojima su braća Bylykbashi i Kukaj dali svoje iskaze. Obavljeno je medicinsko veštačenje kojim je utvrđeno da je zbog posledica torture i nehumanog postupanja u srpskim zatvorima zdravlje braće Bylykbashi i Jashara Kukaja trajno narušeno.

Sud je u presudi utvrdio da su pripadnici MUP-a bez osnova uhapsili Xheladina i Zenela Bylykbashija, kao i Jashara Kukaja, krajem maja 1999. godine, nakon čega su ih držali u zatvoru između osam meseci i godinu dana. Iako je sud poklonio veru iskazima žrtava koje su svedočile o svakodnevnom zlostavljanju kome su bili izloženi i nehumanom postupanju policajaca i stražara u zatvoru, u obrazloženju presude je navedeno da je braći Bylykbashi i Jasharu Kukaju zdravlje trajno narušeno „usled boravka u zatvoru“. FHP će uložiti žalbu protiv ove presude.

Činjenice:

Zenel Bylykbashi se sredinom maja 1999. godine, nakon što su pripadnici srpskih snaga zauzeli njegovu kuću u selu Trstenik/Tërstenik, sa porodicom sklonio u obližnje Novo Čikatovo/Çikatove e Rë (opština Glogovac/Gllogoc). Tamo su boravili do 28. maja 1999. godine, kada su u selo ušli pripadnici Vojske Jugoslavije i MUP-a, okupili sve muškarce i sproveli ih u Glogovac/Gllogoc. Odatle su ih zatim prevezli u zatvor u Lipljanu/Lipjan. Po izlasku iz kamiona, jedan od policajaca je Zenela snažno udario po glavi, od čega i danas ima ožiljak. U zatvoru u Lipljanu/Lipjan, gde je neprestano mučen, Zenel je bio zatvoren sve do 9. juna 1999. godine, odakle je sa drugim zatvorenicima sproveden u zatvor u Požarevcu. Tamo su Zenela smestili u ćeliju. Prva dva dana mu nisu dali ni hranu ni vodu. Nakon dva meseca, Zenel je premešten u paviljon gde je bilo zatvoreno oko 30 zatvorenika. Oslobođen je 28. januara 2001. godine, nakon osam meseci provedenih u nezakonitom pritvoru. Protiv njega nikada nije vođen krivični postupak.

Xheladin Bylykbashi i Jashar Kukaj su živeli u selu Trstenik/Tërstenik. U februaru 1999. godine, obojica su sa porodicama napustili selo zbog dolaska srpske vojske i policije. Sklonili su se u Štrbulovo/Shterubullovë. Dana 28. maja 1999. godine, pripadnici srpskih snaga su ušli u selo. Policajci su uhapsili Xheladina i Jashara i još tri muškarca iz sela, pretresli ih a potom policijskim džipom prevezli u Glogovac/Gllogoc. Uveli su ih u neki lokal, gde su ih ispitivali i batinali nekoliko sati. Posle ovoga su ih sa grupom od 30 uhapšenih muškaraca kamionom prevezli u zatvor u Lipljanu/Lipjan. Uslovi u zatvoru su bili izuzetno loši – zatvorenici su spavali na podu, za jelo su dobijali samo po parče buđavog hleba i svaki put kada bi išli u toalet, policajci bi ih tukli. Zbog nehigijenskih uslova, skoro svi zatvorenici su dobili vaške ili šugu. Xheladin i Jashar su iz Lipljana 9. juna 1999. godine autobusom prebačeni u zatvor u Požarevcu, gde ih je ispred autobusa sačekao „špalir”. Policajci su ih tukli sve do ulaska u zgradu. Uslovi u zatvoru u Požarevcu su bili veoma loši – dobijali su malo hrane, spavali su na krevetima bez dušeka, a higijenski uslovi su bili ispod svakog nivoa humanosti. Nije im bila dostupna ni lekarska briga.

Jashar Kukaj je prvi put kontaktirao sa porodicom šest meseci nakon hapšenja, posredstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK). Oslobođen je nakon 11 meseci provedenih u nezakonitom pritvoru. Jashara u pritvoru niko nije ispitivao, niti je protiv njega vođen bilo kakav postupak.

Xheladin Bylykbashi je prvi put kontaktirao sa porodicom tek tri meseca nakon hapšenja. Oslobođen je posle 11 meseci provedenih u nezakonitom pritvoru. Protiv njega nikada nije vođen krivični postupak. Kao i Jashar, Xheladin ima psihičke probleme kao posledicu zlostavljanja.

Share