Postupak za ostvarivanja prava na reparacije: Ubistvo Mušana Husovića – svedočenje Huseina Husovića, Rašide Kaltak i Ramize Arbak

U postupku koji je Fond za humanitarno pravo u aprilu 2007. godine pokrenuo u ime sedmoro dece pokojnog Mušana Husovića iz Kukurovića [opština Priboj], protiv Republike Srbije za naknadu nematerijalne štete zbog ubistva njihovog oca, 25. septembra 2009. godine, održano je ročište u Prvom opštinskom sudu u Beogradu na kome su saslušana deca pokojnog Mušana Husovića: Husein Husović, Rašida Kaltak i Ramiza Arbak.

Husein Husović je rekao da tokom 1993. godine živeo u Austriji. Svog oca Mušana je poslednji put video 1991. godine kada je došao iz Beča u Srbiju da poseti svoje sestre i oca. Otac Mušan je živeo u selu Kukurovići, u kojem je bilo oko 40 kuća, uglavnom sa muslimanskim stanovništvom. On je imao kuću, stoku a nekoliko dana pred ubistvo, oženio se Fatimom Sarač, pošto im je majka umrla 1989. godine. Fatima Sarač je takođe ubijena u napadu vojske na selo. Vojnici jugoslovenske vojske su bili stacionirani u delu sela poznatom kao Mustafin grob. Tokom napada, koji se zbio između 19. i 23. februara 1993. godine, sve muslimanske kuće su spaljene, dok sa druge strane ni jedna srpska kuća nije stradala. Posle napada na selo, na teren je izašla policija i obavila uviđaj. Na zgarištu kuće njegovog oca pronađene su dve-tri kosti i upaljač sa kutijom za duvan. U Kukuroviće nije dolazio narednih 15 godina, zbog straha za svoju bezbednost.

Rašida Kaltak je rekla da je boravila u selu Kukurovići kod svog oca Mušana desetak dana pre nego što će vojska napasti selo. Dok je bila u selu kod oca, imala je problema sa vojnicima – često su je legitimisali i ispitivali šta traži u selu i slično. Naredili su joj da gasi svetlo uveče i da se na prozore stavljaju ćebad. Iz straha je odvela dete iz sela, dok je njen otac Mušan odbijao da napusti kuću, misleći da ga niko neće dirati, jer je bio star. Vojska je u napadu spalila samo kuće Muslimana, dok srpske kuće nisu gorele, niti je iko od Srba ubijen. Tada je izgorelo 40-ak muslimanskih kuća u selu.

Ramiza Arbak je rekla da se pridružuje iskazima brata i sestre. U vreme napada vojske na selo živela u tada opkoljenom Sarajevu. Oca Mušana je poslednji put videla tokom 1991. godine. Tek nakon nekoliko godina od očevog ubistva, otišla je u selo s namerom da sa ostalim članovima porodice potraži očeve kosti. Kada su pronašli kosti, oca su sahranili u Kukurovićima.

Share