Nataša Kandić: Presuda ne može izmijeniti historiju

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić je, u izjavi za agenciju Anadolija, komentirala oslobađajuću presudu bivših šefova Državne bezbjednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću.

Ona je kazala kako presuda predstavlja veliko iznenađenje, jer “udruženi zločinački poduhvat nestaje kada je u pitanju Srbija u odnosu na ratove i u BiH i u Hrvatskoj”.

“Ono što ostaje nakon ove presude jesu činjenice koje govore o ljudima koji su ubijeni, o jedinicama koje su to počinile. Ali, ono što ostavlja jedan težak utisak jeste to da se činjenice sve više zasnivaju na događajima u kojima se mogu prepoznati žrtve i jedinice, a da više nema onih koje su imali zapovjednu odgovornost. Ovdje su optuženi nekadašnji šefovi Državne bezbednosti i neko ko je vodio operativnu jedinicu kao što je Franko Simatović. Oni su potpuno izuzeti od bilo kakve odgovornosti”, kaže Kandić.

Ističući da se u obrazloženju presude priznaju počinjeni zločini, Kandić objašnjava da se u presudi navodi da u tim zločinima optuženi, niti su imali utjecaja, niti su oni rukovodili jedinicama koje su počinile zločin.

“Jedino što se priznaje jeste da su oni održavali i pomagali te jedinice, ali bez namjere i znanja da bi te jedinice mogle počiniti zločine. Tako da ponovo imamo situaciju da se sve manje gubi taj sudski trag onima koji su zapravo bili vođe rata. Prema ovoj presudi može se zaključiti da su jedinice Crvene beretke u to vrijeme bile jedinice bez ikakve državne podrške i kontrole. I ukoliko su optuženi imali veze s njima, to je bilo samo radi održavanja srpske kontrole na teritorijama Hrvatske i BiH”, kaže Kandić.

Nataša Kandić navodi da ova presuda ne priznaje da je namjera vođa bila uklanjanje nesrpskog stanovništva.

“Mislim da presuda ne može izmijeniti historiju ili ono što se dogodilo kada su u pitanju žrtve i počinioci. Mislim da će sva dokumentacija ostati drugim ljudima koji će moći lako da pokažu da veza između tih učesnika u tom zločinačkom poduhvatu itekako postoji i da optuženi jesu bili i veza u komunikaciji između učesnika u ovom zločinačkom poduhvatu”, poručila je Kandić.

Share