U sudnicu bez advokata

Beograd – Odlukom Ustavnog suda Srbije (USS) građani više neće morati da imaju advokata u parničnom postupku. Naime, USS ukinuo je odredbe Zakona o parničnom postupku (ZPP) koje se odnose na obavezno angažovanje advokata kao punomoćnika na sudu i na institut kolektivne tužbe građana.


Odluka Ustavnog suda podelila je stručnu javnost, pa jedni smatraju da će ona, u krajnjoj liniji, uticati i na efikasnost sudstva, dok drugi tvrde da je ona značajna za ostvarivanje prava na pristup pravdi.

Prema odluci suda, odredbe ZPP koje se odnose na obavezu angažovanja advokata na sudu, te način na koji je regulisan institut kolektivne tužbe građana, nisu u skladu sa Ustavom Srbije i međunarodnim propisima. USS je utvrdio da je član 85. ZPP po kome „stranke mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika koji mora da bude advokat“ u suprotnosti sa Ustavom.

Međutim, Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije, kaže za Danas da je USS o članu 85. ZPP-a odlučio suprotno osnovnom ljudskom pravu na kompetentnu i profesionalnu pravnu pomoć i efikasnost postupaka. On pita da li je i Ustav neustavan. Ali, kako kaže, odluka USS je očekivana s obzirom na njegovo postupanje u slučajevima gde se radilo o ljudskim pravima i poštovanju Ustava.

– Prema ovoj odluci USS, građane će ubuduće na sudu moći da zastupa i neko sa buvljaka i to samo na osnovu građanskog punomoćja – kaže Đorđević.

Prema njegovim rečima, zbog ovakve odluke USS-a u pitanje će biti dovedena i efikasnost sudstva, jer će podneske pisati razne nestručne osobe.

– Odluku bih mogao da shvatim kao da je njom građanima obezbeđena kompetentna zastupljenost od pravno obrazovanih lica. Ovako, kao da je doneta odluka da advokati mogu da potpisuju građevinske projekte ili da hirurške intervencije izvode novinari – ukazuje Đorđević.

S druge strane, Danilo Ćurčić, pravni analitičar Praksisa, organizacije koja je među potpisnicima grupe NVO koje su zatražile ocenu ustavnosti odredaba ZPP-a, ocenjuje za Danas da je odluka USS izuzetno značajna za ostvarivanje prava na pristup pravdi svih građana Srbije.

– U uslovima u kojima nemamo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, i kada samo jedna četvrtina opština i gradova ima službe besplatne prave pomoći, propisivanje da punomoćnik u postupku može da bude isključivo advokat ozbiljno je narušilo pravo na pristup sudu velikog broja građana koji nemaju novca za plaćanje advokatskih usluga – smatra Ćurčić.

On objašnjava da ova odredba praktično znači da će građani u parničnim i upravnim sudskim postupcima moći da ovlaste i svoje rođake, prijatelje ili druga lica, koja ne moraju da budu advokati, ali će moći da ih zastupaju pred sudom.

– Do donošenja ove odluke USS, građanima je čak i za podnošenje tužbe zbog „ćutanja uprave“ pred Upravnim sudom traženo da imaju advokata koji će ih zastupati, što predstavlja nesrazmeran teret po stranke u postupku. Očekujemo da će zakonodavac donošenjem zakona o besplatnoj pravnoj pomoći rešiti pitanje zastupanja na način kojim će se svim građanima garantovati pravo na pristup sudu, bez neproporcionalnih ograničenja – zaključuje Ćurčić.

Potvrda

Danilo Ćurčić iz Praksisa naglašava da je veliki broj organizacija civilnog društva, sindikata, Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, kao i zaštitnik građana i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, još pre donošenja novog ZPP, dok je on bio samo zakonski predlog, ukazivalo na to da će ova odredba isključiti mogućnost velikom broju građana da pristupe sudu. „Ustavni sud je donošenjem ovakve odluke zapravo potvrdio da je ovakva odredba u suprotnosti sa Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, kaže Ćurčić.

 

Share