Poseta profesora sa Univerziteta Richmond FHP-u

U ponedeljak, 27.05.2013. godine, grupa profesora sa Univerziteta Richmond iz SAD-a, posetila je Fond za humanitarno pravo (FHP), u okviru redovnih poseta regionima od posebnog značaja za SAD, koje ovaj univerzitet organizuje za svoje zaposlene.

U razgovoru sa Marijanom Toma, zamenicom izvršne direktorke FHP-a, na temu procesa suočavanja sa prošlošću i tranzicione pravde, grupa profesora iz SAD-a je izrazila posebno interesovanje za ulogu i doprinos FHP-a i drugih organizacija za ljudska prava u uspostavljanju pomirenja u post-jugoslovenskim zemljama.

Share