Zahtev Koalicije za pristup pravdi i organizacija civilnog društva povodom početka rada na izradi Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Povodom početka rada na izradi Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Koalicija za pristup pravdi i organizacije civilnog društva izražavaju nadu da će se nakon više od šest godina od usvajanja Ustava Republike Srbije građanima i drugim licima najzad omogućiti efikasno uživanje ustavnog prava na pravnu pomoć.

Zahtevamo od države da se pri određivanju kruga pružaoca usluga pravne pomoći rukovodi već ustaljenim evropskim i drugim međunarodnim standardima koji ne dozvoljavaju monopolizaciju pružanja usluga pravne pomoći. Prema ovim standardima, nova zakonska rešenja u ovoj oblasti morala bi da omoguće pružanje usluga pravne pomoći najširem krugu pružaoca u koji se tradicionalno uključuju nevladine organizacije, sindikati, profesionalna udruženja i pravne klinike.

Član 67, stav 2. Ustava često se tumači na način da obezbeđuje pravo na pružanje usluga pravne pomoći samo advokatima i službama pravne pomoći koje su organizovane u jedinicama lokalne samouprave. Nasuprot ovakvom tumačenju, naglašavamo da se navedenom ustavnom odredbom samo određuje krug onih pružalaca koji imaju obavezu pružanja usluga pravne pomoći, dok se ostalima pružanje ovih usluga ne zabranjuje.

Ističemo da nevladine organizacije, sindikati, profesionalna udruženja i pravne klinike već decenijama sa uspehom pružaju pravnu pomoć najširem krugu korisnika, a posebno žrtvama kršenja osnovnih ljudskih prava, prava iz radnih odnosa, prava u oblasti bračnih i porodičnih odnosa. Uzimajući u obzir ovo njihovo bogato iskustvo, postignute rezultate, prepoznatljivost i poverenje koje su izgradili kod građana, bilo bi sasvim neopravdano i nerazumno isključiti ih iz kruga pružalaca usluga pravne pomoći, čime bi se suprotno ustavnom načelu dostignuti nivo poštovanja i zaštite ljudskih prava snizio.

Zahtevamo od države da prilikom izrade Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a posebno u određivanju kruga pružaoca pravne pomoći, u potpunosti poštuje dostignuti nivo poštovanja i zaštite ljudskih prava, kao i da sistem pravne pomoći uspostavlja u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim standardima.

Koalicija za pristup pravdi:

Centar za unapređivanje pravnih studija

Civil Rights Defenders

CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Valjevo, Odbor za ljudska prava Negotin Vojvođanski centar za ljudska prava Novi Sad Građanski Forum Novi Pazar)

Fond za humanitarno pravo

Inicijativa mladih za ljudska prava

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Praxis

Saopštenje podržali:

 1. “…IZ KRUGA-Beograd” – Organizacija za zastitu prava i podrsku ženama sa invaliditetom
 2. „VELIKO SRCE”, Lepenica
 3. Ariadnae Filum Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna Srbije, Bor
 4. AS – Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, Beograd
 5. Asocijacija DUGA, Šabac
 6. Astra, Beograd
 7. Autonomni ženski centar, Beograd
 8. Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti, Beograd
 9. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd
 10. Biolog, Valjevo
 11. Biro za društvena istraživanja – BIRODI, Beograd
 12. Centar lokalne demokratije LDA, Niš
 13. Centar za dečiju i cerebralnu paralizu Niš
 14. Centar za evroatlantske studije, Beograd
 15. Centar za građansko delovanje, Obrenovac
 16. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, Beograd
 17. Centar za ljudska prava Niš
 18. Centar za nove komunikacije Dokukino, Beograd
 19. Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo, Futog
 20. Centar za prava Romkinja, Niš
 21. Centar za razvoj civilnih resursa, Niš
 22. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
 23. Centar za razvoj građanskog društva Protecta, Niš
 24. Centar za razvoj neprofitnog sektora, Beograd
 25. Centar za ruralni razvoj-Vlaška kulturna inicijativa
 26. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, Niš
 27. Dečiji centar Mali Princ, Beograd
 28. Društvo “Bakija Bakić”, Vranje
 29. Društvo Rumuna-Vlaha “Traian”
 30. Društvo za cerebralnu paralizu, Valjevo
 31. Društvo za edukaciju Roma iz Surdulice
 32. Društvo za očuvanje jezika, kulture, i religije Rumuna-Vlaha Pomoravlja
 33. Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub, Niš
 34. Evropski pokret u Srbiji, Leskovac
 35. FICE Srbija, Beograd
 36. Fondacija za otvoreno društvo, Beograd
 37. Forum za etničke odnose, Beograd
 38. Gayten-LGBT, Beograd
 39. Gej strejt alijansa, Beograd
 40. Glas razlike, Beograd
 41. Građanska akcija, Pančevo
 42. Građanske Inicijative, Beograd
 43. Građanski fond Panonija, Novi Sad
 44. Helsinški komitet za ljudska prava u Srbiji, Beograd
 45. Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Novi Sad
 46. Inicijativa za inkluziju VelikiMali, Pančevo
 47. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, Beograd
 48. Kancelarija za zaštitu i ostvarivanje ličnih i kolektivnih prava romske nacionalne manjine grada Vranja
 49. KIC „PRALIPE“, Pirot
 50. Komisija za rodnu ravnopravnost grada Kragujevca
 51. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Beograd
 52. Labris, Beograd
 53. M H D “MERHAMET’’ Sandžak
 54. Media i Reform Centar,  Niš
 55. MNRO – Udruženje mentalno nedovoljno razvijenih osoba, Niš
 56. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Novi Sad
 57. Nacionalna organizacija potrošača Srbije, Novi Sad
 58. Narodni Parlament, Leskovac
 59. Nezavisni ženski centar, Dimitrovgrad
 60. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Beograd
 61. Niško udruženje studenata sa hendikepom
 62. Novosadska novinarska škola, Novi Sad
 63. Novosadski humanitarni centar
 64. NVO “Smart Grupa”
 65. NVO Centar za edukaciju, komunikaciju i istraživanje “Alternativni krug”, Kragujevac
 66. NVO EHO “ZAMAN”, Novi Pazar
 67. Odbor za ljudska prava, Leskovac
 68. Organizacija civilnih invalida rata, Valjevo
 69. Parada ponosa, Beograd
 70. Perionica, Beograd
 71. Peščanik, Beograd
 72. PROAKTIV, Niš
 73. Queeria centar, Beograd
 74. Regionalni centar za manjine, Beograd
 75. Regionalno povereništvo Asocijacije slobodnih I nezavisnih sindikata, Novi Pazar
 76. Romski centar za demokratiju, Valjevo
 77. Romski Ženski Centar Bibija, Beograd
 78. Rumunski pravoslavni Protoprezviterat Priobalne Dakije
 79. Savez slepih, Niš
 80. Sindikat pravosuđa Srbije, Beograd
 81. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Beograd
 82. Sportski klub “Palestra”, Kruševac
 83. Udruženje “Mali razvojni klub”, Srpska Crnja
 84. Udruženje “Narodni Parlament”, Beograd
 85. Udruženje “Zajedno zajedno”, Beograd
 86. Udruženje distrofičara, Niš
 87. Udruženje gluvih i nagluvih, Valjevo
 88. Udruženje građana “Konstruktivna reakcija”, Leskovca
 89. Udruženje hraniteljskih porodica “ISKRICA”, Zaječar
 90. Udruženje paraplegičara Nišavskog okruga
 91. Udruženje povratnika “REINTEGRACIJA”, Sjenica
 92. Udruženje pravoslavnih žena „Sveta Maksima“
 93. Udruženje roditelja koji žele da im deca uče rumunski jezik, Požarevac
 94. Udruženje Romi u egzodusu sa Kosova i Metohije, Beograd
 95. Udruženje Romkinja Osvit, Niš
 96. Udruženje samohranih roditelja Zajedno
 97. Udruženje studenata sa hendikepom, Beograd
 98. Udruženje SVETI SPAS, Beograd
 99. Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine, Novi Sad
 100. Urban In, Novi Pazar
 101. Viktimološko društvo Srbije, Beograd
 102. Vojvođanski građanski centar, Novi Sad
 103. Vojvođanski klub, Novi Sad
 104. YUROM Centar, Niš
 105. Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad
 106. Žene u crnom, Beograd
 107. Ženski prostor, Niš
 108. Centar za regionalizam, Novi Sad
Share