Održana tribina „Zločini iz prošlosti – mogući mehanizmi tranzicione pravde za rešavanje kurdskog pitanja u Turskoj“

Povodom posete Centra Hafiza Merkezi iz Istanbula Fondu za humanitarno pravo, u Biblioteci Fonda za humanitarno pravo 28.03.2013. godine održana je tribina „Zločini iz prošlosti – mogući mehanizmi tranzicione pravde za rešavanje kurdskog pitanja u Turskoj“. U uvodnom delu tribine predstavili su se članovi Centra Hafiza Merkezi – Centra za istinu, pravdu i sećanje iz Istanbula, koji se bavi otkrivanju istine o kršenjima ljudskih prava u Turskoj, zalaže se za očuvanje kolektivnog sećanja i daje podršku žrtvama i njihovim porodicama u borbi za ostvarenje pravde.

Meltem Aslan, izvršna direktorka, predstavila je istorijat i rad organizacije, govorila je o problemima sa kojima se suočava savremeno tursko društvo naglasivši da je Centar osnovan jer je prepoznata potreba za suočavanjem sa prošlošću i prihvatanjem činjenica o zločinima koje je država činila u ime turskog naroda. Özgür Göral, programska direktorka Centra, govorila je o istoriji sukoba u Turskoj, genocidu nad Jermenima, vojnim udarima koji su za posledicu često imali ozbiljno kršenje ljudskih prava i državnom nasilju nad Kurdima.

U okviru tribine prikazan je dokumentarni film „The Bride of the Rain“ nastao u produkciji Centra. O filmu je govorio Murat Çelikkan, osnivački direktor i producent filma, koji prati iskustva i sećanja dece iz seoske osnovne škole iz sela Yüksekova u provinciji Hakkari koja odrastaju u opresivnom okruženju tokom ratnih 1990-ih.

Nakon projekcije usledila je debata, tokom koje se diskutovalo o aktuelnom mirovnom procesu, koliko je proces evropskih integracija pomogao turskom društvu da počne da govori o prošlosti, kao i o dostupnosti informacija o zločinima nad Jermenima i Kurdima u turskom obrazovnom sistemu.

Share