Omladinski ambasadori pomirenja u poseti FHP

U utorak, 25.12.2012. godine, Fond za humanitarno pravo posetila je grupa učesnika programa Omladinski ambasadori pomirenja, u organizaciji Omladinskog odbora za obrazovanje iz Beograda. U program učestvuju studenti iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije koji tokom ovog studijskog boravka razgovaraju o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju njihova društva u post-konfliktnom periodu.

Katarina Janković iz FHP-a im je predstavila istorijat i projekte organizacije, nakon čega je usledila veoma interesantna diskusija o potrebi postojanja zvaničnih izvinjenja predsednika država, kao i o odgovornosti medija, kako za širenje ratne propaganda tokom sukoba, tako i u procesu suočavanja sa prošlošću danas.

Share