Konkurs za stažiste/volontere

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za stažiste/volontere na poslovima:

a) Klasifikacija sudske dokumentacije;

b) unos sudske dokumentacije u Bazu podataka o ratnim zločinima Fonda za humanitarno pravo.

Praksa će se obavljati u službenim prostorijama Fonda za humanitarno pravo u Beogradu trajanju od tri meseca.

Prijavljivanje

Na konkurs se mogu prijaviti diplomirani pravnici bez iskustva i studenti pravnog fakulteta koji su položili predmet krivično procesno pravo. Neophodno je dobro poznavanje rada na kompjuteru.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju, na email adresu: adm.zast@hlc-rdc.org. Konkurs je otvoren do 31. decembra 2012. godine.

 

Share