Poseta studenata Kluba Alpbah FHP-u

U sredu, 19. septembra 2012. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici međunarodnog letnjeg univerziteta u organizaciji Kluba Alpbah Beograd, člana Evropskog foruma Alpbah. U okviru studija, polaznici univerziteta koji dolaze iz svih zemalja jugoistočne Evrope, izučavaju organizaciju i politiku Evropske Unije.


Marijana Toma i Dušan Jovanović iz FHP-a su studentima predstavili istorijat i rad FHP-a. Studenti su posebno bili zainteresovani za proces REKOM, stav javnosti prema radu FHP i stanje ljudskih prava i vladavine prava u Srbiji.

Share