Oficiri i vojnici VJ osuđeni za ratni zločin na Kosovu

 

Sudsko veće Višeg suda u Nišu, kojim je predsedavala sudija Dijana Janković, izreklo je 3.08.2012. godine osuđujuću presudu okrivljenim pripadnicima Vojske Jugoslavije – oficirima Zlatanu Mančiću i Radetu Radojeviću, i redovnim vojnicima, Danilu Tešiću i Mišelu Seregiju, za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, počinjen na Kosovu u aprilu 1999. godine. Okrivljeni nisu prisustvovali objavljivanju presude. Predsednica veća je pročitala zatvorske kazne, ali obrazloženje presude nije, smatrajući da „to nije potrebno jer okrivljeni nisu prisutni i da ne bi nepotrebno zamarala prisutne“.

Viši sud u Nišu je potvrdio zatvorske kazne Vrhovnog vojnog suda od 22.05.2003. godine, koji je Tešiću i Seregiju izrekao niske kazne, uzimajući u obzir njihovo priznanje u istrazi i na glavnom pretresu. Okrivljeni Tešić i Seregi su u međuvremenu povukli priznanja, što, izgleda, nije uticalo na odluku Višeg suda u pogledu visine zatvorske kazne dodeljene toj dvojici okrivljenih. Ostaje pitanje o olakšavajućim okolnostima koje je sud imao u vidu, kada je odlučio da Tešića kazni sa 7, a Seregija sa pet godina zatvora. Poricanje zločina, sasvim sigurno, spada u otežavajuće okolnosti.

Činjenice

Prvo prvostepeno suđenje počelo je 16.09.2002. godine pred Vojnim sudom u Nišu. Optuženi Tešić i Seregi su na glavnom pretresu, kao i u istrazi, priznali da su po naređenju pretpostavljenih, Mančića i Radojevića, ubili dvojicu albanskih civila u aprilu 1999. godine na izlasku iz Kušnina/Kushnin. Optuženi Mančić i Radojević su negirali navode optužbe, kao i odbrane optuženih Tešića i Seregija.

Vojni sud u Nišu je osudio okrivljenog Mančića na 7 godina zatvora, okrivljenog Radojevića na 5 godina, okrivljenog Tešića na 4 godine i okrivljenog Seregija na 3 godine zatvora. Odlučujući po žalbi odbrane i vojnog tužilaštva, Vrhovni vojni sud je 22.05.2003. godine preinačio presudu u pogledu kazne i osudio optuženog Mančića na 14 godina zatvora, optuženog Radojevića na 9, optuženog Tešića na 7 i optuženog Seregija na 5 godina zatvora.

Vrhovni sud Srbije je ukinuo presudu Vrhovnog vojnog suda zbog toga što je ovaj izveo jedan dokaz van glavnog pretresa. Naime, Vrhovni vojni sud je od MKCK tražio knjigu nestalih lica na Kosovu iz koje je utvrdio identitet žrtava koje su predmet postupka.

Ponovljeno suđenje je počelo 6.06.2007. godine pred Okružnim sudom u Nišu. Zbog promene sastava sudskog veća kao i reorganizacije sudova, glavni pretres je počeo iz početka 2010. godine pred većem Višeg suda u Nišu kojim je predsedavala sudija Dijana Janković.

Share