Pismo Koalicije za MKS upućeno državama potpisnicama Statuta MKS o značaju komunikacionih aktivnosti suda

Povodom 17. jula Međunarodnog dana pravde, FHP poziva države potpisnice Statuta Međunarodnog krivičnog suda (MKS) da pruže aktivnu i glasnu podršku komunikacionim aktivnostima suda – Outreach i informisanje javnosti – u periodu od 2013. godine nadalje. FHP posebno poziva Vladu Republike Srbije da se aktivnije uključi u raspravu o budžetu suda na predstojećem zasedanju Skupštine država potpisnica Statuta MKS i podrži stav o potrebi povećanja finansijskih sredstava za ove aktivnosti suda. Pismo Koalicije za MKS o značaju komunikacionih aktivnosti suda možete preuzeti ovde. Original pisma, na engleskom jeziku, preuzmite ovde.

Share