Konferencija o pravu žrtava kršenja ljudskih prava tokom 90-ih na materijalne reparacije u Srbiji u medijima

Izveštavanje medija o konferenciji o materijalnim reparacijama koju je organizovao Fond za humanitarno pravo:

Odšteta za žrtve kršenja ljudskih prava – Danas – 21.12.2011.

NVO traže materijalnu nadoknadu žrtvama iz devedestih – Slobodna Evropa – 21.12.2011.

Izbegavanje odgovornosti po svaku cenu – www.e-novine.com – 21.12.2011.

Share