Rasprava o budućnosti arhive Haškog tribunala

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 21. marta 2008. godine organizovao sastanak o budućnosti arhive Haškog tribunala na kome su učestvovali predstavnici organizacija za ljudska prava, novinari, istoričari, dokumentaristi, poverenik za informacije od javnog značaja, predstavnik Odeljenja MUP-a Srbije za otkrivanje ratnih zločina i šef kancelarije Outreach programa Haškog tribunala u Srbiji. Učesnici su razgovarali o haškoj arhivi u kontekstu nacionalnih suđenja za ratne zločine, stvaranja istorijskog pamćenja, utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima i potrebe da arhiva Haškog tribunala bude dostupna stručnoj i zainteresovanoj javnosti.

Govore:
Nataša Kandić, direktorka FHP-a

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja

Matijas Hellman, šef kancelarije Outreach programa Haškog Tribunala u Srbiji

Silvija Panović Đurić, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu

Dragan Popović, Inicijativa mladih za ljudska prava

Goran Marković, Služba za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije

Miroslav Alimpić, istražni sudija Okružnog suda u Novom Sadu

Share