Treći Regionalni forum – Svedočenje Sudbina Musića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.

Javno slušanje žrtava

Svedočenje Sudbina Musića, bivšeg logoraša, Trnopolje, BiH

Share