Treći Regionalni forum – Svedočenje Mirka Kovačića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Mirka Kovačića, bivšeg logoraša, Stajićevo, Srbija

Share