Treći Regionalni forum – Svedočenje Zlate Jurele

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.

Javno slušanje žrtava

Svedočenje Zlate Jurela, majke Damira, streljanog na Ovčari, Hrvatska

Share