Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih održana u Lipljanu/Lipjan

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) predstavio je 11. jula 2009. godine podatke o stradalim, ubijenim i nestalim na području opštine Lipljan/Lipjan u periodu 1998-1999. godine. Prezentaciji u prostorijama Skupštine opštine prisustvovalo je više od 50 članova porodica ubijenih ili nestalih.

Na početku prezentacije, direktor Uprave za prosvetu i kulturu Skupštine opštine Lipljan/Lipjan Nazmi Krasniqi, istakao je da projekat prikupljanja podataka o žrtvama na Kosovu ima podršku opštinskih vlasti i da će se lokalna vlast i sama direktno angažovati na što detaljnijem i sveobuhvatnijem popunjavanju liste nastradalih na kojoj radi FHP Kosovo.

lipljan2a

Članovi porodica žrtava tokom prezentacije.

Šef kancelarije FHP Kosovo, Bekim Blakaj, je predstavio rezultate Popisa stradalih, ubjienih i nestalih Albanaca na području opštine Lipljan/Lipjan.

Na kraju prezentacije, prisutni članovi porodica žrtava su u Bazi podataka FHP-a proverili  podatke o žrtvama, njihovim srodnicima. Veliki broj članova porodica predao je FHP Kosovo  fotografije i kopije ličnih dokumenata stradalih, ubijenih i nestalih.

lipljan1a

Provera u bazi podataka FHP-a.

Prezentaciju su pratili i predstavnici medija između ostalog i dva strana dopisnika, iz novinskih agencija AFP i Kjodo.

Na sledećem linku možete preuzeti PDF dokument sa kompletnom prezentacijom stradalih, ubijenih i nestalih na području opštine Lipljan.

Kliknite na sliku dole da pogledate video zapis sa prezentacije:

Share