Pismo Karle del Ponte, glavne tužiteljice MKTJ

”Želela bih da izrazim svoju zahvalnost i da podržim vaše [FHP] napore da stvorite Arhivu transkripata sa suđenja pred MKTJ na B/H/S jezicima. Nadamo se da će FHP biti u mogućnosti da nastavi ovaj suštinski važan i neophodan projekat sve dok Arhiva ne bude kompletirana.”
Pismo Karle del Ponte, glavne tužiteljice MKTJ, 9. septembar 2005.

Share