Carla Del Ponte, glavni tužilac Haškog tribunala

”Fond za humanitarno pravo je bio od ogromne pomoći mojoj kancelariji još od 1994. Sastanci sa Natašom Kandić su me impresionirali i inspirisali, a posebno njena hrabrost, otvorenost i istinska briga za žrtve i ratne zločine… Njeni napori su u velikoj meri doprineli tome da svedoci istupaju i na taj način osiguraju da istina bude kazana, terajući region da se suoči sa svojom istorijom.”

Carla Del Ponte, glavni tužilac Haškog tribunala u magazinu Time Europe, 60 years of Heroes 2006.

Share