New York Times

”Čak i politički protivnici Slobodana Miloševića pokazuju malo interesovanja da priznaju da su [na Kosovu] počinjeni zločini. Nataša Kandić je usamljeni primer.”
New York Times, 29. avgust 1999.

Share