Izvestaj TV Fox o presudi Suva Reka

Presuda sedmerici optuženih za ubistvo 48 albanskih civila u Suvoj Reci na Kosovu, marta 1999. godine, bit će izrečena pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Tužilaštvo za ratne zločine zatražilo je u završnoj riječi da se optuženi proglase krivim, dok su branioci i sedmerica optuženih zatražili oslobađajuće presude. Suđenje srpskim policajcima za naređivanje i ubistvo 48 albanskih civila, članova nekoliko porodica Beriša 26. marta tokom NATO bombardiranja počelo je 3. oktobra 2006. godine. Tokom dokaznog postupka saslušano je više od 100 svjedoka, među njima i Šureta Beriša koja je zločin preživjela tako što je iskočila iz kamiona kojim su leševi iz Suve Reke prevezeni za Prizren.

Pred kraj suđenja Tužilaštvo je odustalo od krivičnog gonjenja Ramiza Papića jednog od optuženih. Za naređivanje ubistva optuženi su nekadašnji komandant 37. odreda Posebnih jedinica Policije Radoslav Mitrović, komandir policije u Suvoj Reci Radojko Repanović kao i njegov pomoćnik Nenad Jovanović. Optuženi su i policajci iz Suve Reke Slađan Čukarić, Miroslav Petković, pripadnik Teritorijalne odbrane Zoran Petković i pripadnik Resora državne bezbjednosti Milorad Nišavić. Terete se da su 26. marta 1999. godine na Reštanskom putu gdje su živjele Beriše, ubili nekoliko starijih članova ove porodice, a ostale muškarce, žene i djecu otjerali u obližnju piceriju Kalabrija u koju su ubačene dvije ručne bombe. (Srna)

Share