B92: (Ne)dovršeni posao

(Ne)dovrseni posao je dokumentarni film televizije B92 koji govori o zločinima na Kosovu 37. odreda Posebne jedinice policije Srbije. Fond za humanitarno pravo podneo je početkom marta 2009. krivičnu prijavu protiv pripadnika 37. odreda PJP za ratne zločine na Kosovu.

Share