Radio Televizija Srbije: Neshvatljiva odluka Euleksa

Izvor: Radio Televizija Srbije

Odluka kosovskog Vrhovnog suda o oslobađanju Fljorima Ejupija neshvatljiva je sa pravnog stanovišta, ocenjuje Fond za humnitarno pravo Kosova. Sud nedvosmisleno utvrdio da je Ejupi učestvovao u zločinu.

Fond za humanitarno pravo Kosova ocenio je da je odluka Vrhovnog suda Kosova o oslobađanju Fljorima Ejupija neshvatljiva sa stanovišta prava i neprihvatljiva za porodice žrtava i preživele koji godinama čekaju na zadovoljenje pravde.

Prema težini krivičnog dela primerenije je bilo da je Vrhovni sud odlučio da ponovo otvori pretres i neposredno izvede dokaze, uključujući saslušanje svedoka, i time otkloni sve kritike i nezadovoljstvo porodica žrtava zvog oslobađanja lica koje je prethodno osuđeno na 40 godina zatvora, ističe Fond za humanitarno pravo Kosova.

U saopštenju se navodi da je mešovito veće Vrhovnog suda Kosova 13. marta, usled “nedostatka dokaza”, oslobodilo kosovskog Albanca Ejupija svih optužbi za teroristički napad na autobus “Niš Ekspresa”, koji se dogodio 16. februara 2001. godine u blizini Podujeva, kada je stradalo 12, a ranjeno 22 Srba.

FHP navodi da je 6. juna 2008. godine, Međunarodno veće Okružnog suda u Prištini, kojim je predsedavala sudija Hajnalka Karpati, izreklo Ejupiju maksimalnu kaznu od 40 godina, zbog odgovornosti za teroristički napad na autobus “Niš Ekspresa”.

“U toku dokaznog postupka, sud je na osnovu DNK analize utvrdio da je opušak od cigarete pronađen na mestu zločina pripadao Ejupiju. U prilog odgovornosti Ejupija za ovaj zločin, na glavnom pretresu je svedočio i zaštićeni svedok Alfa, koji je izneo da mu je Ejupi lično rekao da je on bio taj koji je daljinski aktivirao eksploziv prilikom prolaska autobusa, tako što je spojio žice povezane sa eksplozivom ispod puta”, navodi kosovska organizacija.

Napad na autobus “Niš Ekspresa” jedan je od najtežih zločina počinjenih nad kosovskim Srbima, posle dolaska međunarodnih snaga na Kosovo, ističe Fond za humanotarno pravo i dodaje da je zbog toga prvostepena presuda Ejupiju bila ohrabrujuća i primer da su kosovske institucije odlučne da procesuiraju zločine nad Srbima.

“Dijametralno suprotne odluke prvostepenog i drugostepenog suda, o kojima su presudnu ulogu imale međunarodne sudije, otvaraju pitanje koliko je misija Euleksa stručno spremna da pomogne kosovskom pravosuđu da uspostavi vladavinu prava i ukine kulturu nekažnjavanja”, zaključuje Fond za humanitarno pravo Kosova.

Share