Borba: Otvoreno pismo 12 NVO predsedniku Borisu Tadiću i visokim državnim funkcionerima

Izvor: Borba

Umesto da građanima objasni zašto plaćaju štetu koju je napravilo MSP, vlast pokušava da diskredituje „Borbu“

Kao što vam je poznato, dnevnik „Borba” je, u okviru pisanja o aktuelnim političkim temama u Srbiji, izveštavao i o slučaju Miladina Kovačevića i njegovom bekstvu iz SAD uz pomoć državnih organa Republike Srbije. Pri tome je „Borba” pisala i o nameri Vlade da se nenamenski potroši milion dolara u pokušaju da se „sanira” šteta nastala iz ovih propusta države, što je na još uvek neobjašnjen način stavljeno pod oznaku državna tajna. Time je pokrenut čitav niz pitanja koja su od suštinskog značaja za funkcionisanje vladavine prava, demokratije, za stabilnost i transparentnost u radu institucija, za pravo građana da znaju, za odgovornost državnih organa u odnosu na same građane, klasifikaciju podataka i sl.
U situaciji kad su ova veoma ozbiljna pitanja predočena javnosti i kad je javnost uglavnom jedinstveno reagovala na njih očekujući adekvatne odgovore ne samo od Vlade i nadležnih ministarstva nego i predsednika republike, došlo je do namernog, ali prilično neveštog izvrtanja činjenica, brkanja uzroka i posledica, obesmišljavanja prava javnosti da bude upoznata sa radom državnih organa i diskreditacijom novina i novinara koji su objavili relevantne informacije. List „Borba” i novinari koji u njemu rade, a zatim i svi oni koji su se aktivno uključili u ovaj slučaj zahtevajući od države jasne odgovore, optuženi su od predstavnika vlasti da podrivaju državne interese. U isto vreme građani Srbije su danima očekivali da im vlast objasni zbog čega oni moraju da plaćaju štetu nastalu zbog neprofesionalnosti i nezakonitog ponašanja predstavnika nadležnog ministarstva i zbog čega je Vlada zloupotrebila nepostojanje zakonskih odredbi o klasifikaciji informacija za prikrivanje informacija od javnog interesa. Umesto odgovora građanima, predsednik republike je deo obrazloženja saopštio glavnom odboru Demokratske stranke, izjavivši da je odluka da se potezi srpske Vlade u slučaju Miladina Kovačevića označe kao državna tajna bilo „htenje druge strane”!

Share