Studio B: Osuđena Nataša Kandić

Izvor: Studio B

Predsednici FHP Nataši Kandić sud naložio da isplati lideru SNS-a Tomislavu Nikolića 200.000 dinara.

Predsednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić proglašena je juče krivom za klevetu Tomislava Nikolića, a sud joj je naložio da lideru SNS isplati 200.000 dinara!

Nikolić je tužio Kandićevu zbog izjave da je 1991. u hrvatskom selu Antin „bio u situacijama sa oružjem i da su od njegove ruke stradali civili”.

Sudija Četvrtog opštinskog suda Maja Ilić rekla je da je Kandićeva prekršila pretpostavku nevinosti time što je Nikolića optužila za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Share