Danas: Kandić osuđena, zločini neosporeni

Izvor: Danas

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić proglašena je pred Četvrtim opštinskim sudom krivom za klevetu predsednika SNS-a Tomislava Nikolića i kažnjena sa 200.000 dinara.

Nikolić je tužio Natašu Kandić zbog izjave date 13. juna 2005. da je on 1991. u hrvatskom selu Antin „bio u situacijama sa oružjem i da su od njegove ruke stradali civili“. Sudija Maja Ilić rekla je u obrazloženju presude da je Kandićeva prekršila pretpostavku nevinosti. Navela je da iz dokaza izvedenih na suđenju ne proizlazi da je direktorka FHP-a imala pouzdane podatke o nečemu što je iznela u javnost.

Prethodno je Nataša Kandić u završnoj reči navela da do danas niko nije osporio da su u Antinu počinjeni ratni zločini niti da su tamo od avgusta 1991. bili dobrovoljci SRS. Istakla je da je svedok Damnjanović, koji je bio dobrovoljac u Antinu, izjavio pred njom i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem da je Nikolić u Antinu ušao u jednu kuću i da su se čuli rafali, a kada se vratio bio je nagrađen aplauzom i da su posle u toj kući pronađena tela dva hrvatska civila.

– Nisam ja dovela u pitanje čast i ugled Nikolića, nego činjenica da je predsednik SRS-a Vojislav Šešelj optužen pred Haškim tribunalom i da se u Beogradu u najmanje dva predmeta sudi članovima te stranke za ratne zločine. Pokazalo se da gde god ima ratnih zločina, ima i radikala – rekla je Nataša Kandić.

Share