E-Novine: Nedovoljna pravda za žrtve ratova

Izvor: E-Novine

U Srbiji je postignut napredak u ostvarenju pravde za žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ali i dalje postoje sistemski nedostaci koji moraju biti otklonjeni, ocenjeno je u izveštaju organizacije „Impunity Watch” o suzbijanju nekažnjivosti u Srbiji.

Na promociji izveštaja u beogradskom Medija centru, predstavnici nevladinih i međunarodnih organizacija ukazali su da suđenja za ratne zločine u Srbiji, uprkos naporima, nisu donela odgovarajuću pravdu žrtvama, zbog visokih kriterijuma dokazivanja i malog broja pokrenutih postupaka i izrečenih presuda. Neodgovarajuća i nedorečena zakonska rešenja, nereformisan sistem pravosuđa i sporost Vrhovnog suda Srbije u odlučivanju o predmetima, označeni su kao neke od glavnih prepreka u nastojanju da se zločini kazne, a žrtve dobiju odgovarajuću satisfakciju.

Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević rekao je da postoji spremnost države da procesuira ratne zločine, ali da je Vrhovni sud „usko grlo” tog nastojanja, zbog sporosti u odlučivanju o predmetima.

„To nije kritika, nego podsticaj tom sudu da u kraćem vremenskom roku i tačnije dolazi do presuda kako bi postale pravosnažne”, rekao je Antonijević i ukazao da su neophodne izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i otvaranje dosijea. On je ocenio da bi Srbija, kao i ostale države u regionu, trebalo da podrže inicijativu nevladinog sektora za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Osnivanjem te komisije, uz podršku država, civilnog sektora i međunarodne zajednice, došlo bi se do pravde za žrtve, zaključio je Antonijević.

Saradnica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović rekla je da u Srbiji postoji spremnost da se sudi za ratne zločine, ali i nezainteresovanost i sistemska diskriminacija u zadovoljenju prava i obeštećenju žrtava. Ona je kazala da posebno uznemirava to što je pre četiri godine usvojen Zakon o pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama, koji su nevladine organizacije podnele na ocenu ustavnosti I zakonitosti.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić rekao je da oni koji su počinili nedela u prošlosti, moraju za to da odgovaraju, kako bi se sprečile slične situacije u budućnosti.

„Poricanje zločina predstavlja veliki zločin i povređuje žrtve još više”, rekao je Karadžić.

Izveštaj o suzbijanju nekažnjivosti u Srbiji nudi opcije i preprekež za prevazilaženje tih problema, a u njegovoj izradi učestvovali su i Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Inicijativa mladih za ljudska prava.

Share