Megafonija: Predstavljen izveštaj o suzbijanju nekažnjivosti u Srbiji

Izvor: Megafonija

Sažet izveštaj o međunarodnom projektu, ”Suzbijanje nekažnjivosti u Srbiji: opcije i prepreke”, koji sumira stanje u ostvarivanju tranzicione pravde i donosi preporuke državnom i civilnom sektoru radi prevazilaženja postojećih prepreka, predstavljen je u Beogradu.

Državni sekretar za ljudska i manjinska prava, Marko Karadžić, rekao je da je proces tranzicione pravde u svakoj postkonfliktnoj zemlji specifičan i da zavisi od volje političke elite i od stepena uključivanja građanskog društva.

”Mora da postoji odgovornost”, istakao je Karadžić, i naveo da bi trebalo javno govoriti o punoj istini kako bi priznali pravo žrtvama da otovoreno govore, pravu na reparaciju u cilju sprečavanja sličnih dešavanja u budućnosti.

Prema njegovim rečima, države bolje prolaze kroz proces tranzicione pravde ukoliko sarađuju sa nevladinom organizacijama i civilnim sektorom u celini.

Izveštaj je pripremila međunarodna inicijativa ”Impjuniti voč” (Impunity watch – IW), koja je primenila specifičnu metodologiju na osnovu različitih domaćih i stranih sudskih dokumenata, izveštaja i analiza nevladinih organizacija, medijskih istupanja, kao i niza intervjua s predstavnicima bivše i sadašnje vlasti, novinarima i istaknutim pojedincima.

Zaključi izvestaja ističu naophodnost integralnog ostvarivanja prava na istinu, pravdu i reparaciju u cilju ostvarivanja četvrte tačke izveštaja – garancije neponovljivosti zločina, a sve ima za cilj promenu odnosa prema prošlosti i davanja prava žrtvama.

Osnivač IW, Marlis Stepers, uklazala je da je izveštaj rezultat jednoipogodišnjeg intenzivnog istrživanja i konsultacija, koje je za cilj imalo utvrđivanje postojećih prepreka u ostvarivanju prethodno pomenutih prava, kao i ukazivanje na preporuke i mere kako bi se proces tranzicione pravde ostvario.

Ona je rekla da će IW u saradnji sa organizacijama Jukom, Fond za humanitarno pravo i Inicijativom mladih za ljudska prava, koje su učestvovale u pisanju izveštaja, nastaviti da lobira u cilju ostvarivanju tih prava i formiranja regionalne komisije za istinu i pomirenje.

Ljiljana Kelman iz IW je ukazala da je izveštaj pokušao da predstavi sve prepreke sa kojima se suočavaju ne samo žrtve nego i čitava društva prilikom sučavanja s prošlošću i ostvarivanja svojih prava, ali i konkretne mere u cilju prevazilaženju prepreka.

Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo je rekla da je ta organizacija pokrenula regionalnu inicijativu za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica i da će koalicija nevladinih organizacija okupljenih oko tog cilja izvršiti pritisak na vlade u regionu kako bi takvo telo bilo formirno.

Ona je naglasila da samo tela koje vlade formiraju imaju legitimitet i mogu da sprovedu odluke u konkretna dela.

Share