Danas: Tužilaštvo: Kandićeva do 8. maja nije dostavila izjave

Izvor: Danas

Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv Božidara Delića i deset drugih pripadnika VJ i MUP-a Srbije za krivično delo ratnog zločina

Beograd – Fond za humanitarno pravo (FHP) saopštio je da je prekjuče podneo krivičnu prijavu protiv generala u penziji Božidara Delića i deset pripadnika vojske i policije za krivično delo ratnog zločina počinjeno protiv više desetina kosovskih Albanaca 25. marta 1999. u selu Trnje, u opštini Suva Reka.
“Pažljivom analizom raspoloživih dokaza o masovnom ubistvu više kosovskih Albanaca, od kojih su 42 identifikovana, izvršenom 25. marta 1999. u selu Trnje opština Suva Reka FHP je našao da postoji osnovana sumnja da su Božidar Delić, general-major u penziji i deset drugih lica, uglavnom pripadnika VJ iz sastava 549. motorizovane brigade VJ, kojom je on komandovao, a jedan deo i iz sastava MUP-a Srbije, po prethodnom planu i dogovoru, izvršili ta ubistva i da su krivično odgovorni za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, kao saizvršioci, a neki od prijavljenih, kao podstrekači i pomagači”, kaže se u saopštenju.
Navodi se da je FHP podneo prijavu “pošto Tužilaštvo za ratne zločine nije reagovalo mada je bilo u prilici da čuje kazivanje očevica zločina Bekima Gašija, kome su srpski vojnici i policajci 25. marta 1999. ubili majku i četiri sestre”. Time FHP ispunjava zakonsku obavezu prijavljivanja učinioca najtežeg krivičnog dela za koje se inače goni po službenoj dužnosti, saopšteno je.
Međutim, u Tužilaštvu za ratne zločine Danasu je rečeno da je “predmet koji se odnosi na ratne zločine u selu Trnje u Tužilaštvu od prošle godine i da se vodi pretkrivični postupak. Krivična prijava FHP odnosno Nataše Kandić stigla je 8. maja u Tužilaštvo. U dogovoru s postupajućim zamenikom tužioca za ratne zločine Kandićeva je pre nekoliko meseci trebalo da dostavi izjave albanskih svedoka zameniku tužilaštva, ali to nije učinila do prekjuče kada su one stigle uz krivičnu prijavu. Tužilaštvo nastavlja da radi na tom predmetu i preduzima sve neophodne radnje”, istakli su iz Tužilaštva.
Pripadnici policije i 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, čiji je Delić bio komandant, od 25. do 30. marta 1999. su ubili u Trnju više desetina kosovskih Albanaca, tvrdi FHP. U saopštenju se navodi da je Delić naredio da se 25. marta 1999. u ranim jutarnjim satima Trnje opkoli i granatira, kuće spale i unište, a meštani proteraju ubijanjem, premlaćivanjem i ponižavajućim postupcima, što su ovi prihvatili, te u toku noći naoružali i pripremili pripadnike Pozadinskog bataljona za izvršenje naređenog im zadatka.
“Radi skrivanja i uništavanja tragova zločina i onemogućavanja otkrivanja i identifikacije zločinaca, prijavljeni su narednih dana proterali preživele meštane i druge Albance koji su kao raseljena lica iz okolnih sela boravila u Trnju, a zatim su većinu tela ubijenih, dece, žena, starih i invalidnih, odvezli i sahranili u masovnim, tajnim grobnicama na području Dragaša, prema albanskoj granici, a tom akcijom neposredno su rukovodili komandant Pavle Gavrilović i vodnici Kozlina i Nedeljković. Među tada angažovanim vojnicima su i kasniji zaštićeni svedoci K-32 i K-41.
Avgusta 1999, u Brezini kod Dragaša, pronađena je jedna od tajnih grobnica, a od 42 kosovskih Albanaca, ubijenih od 25. do 30. marta 1999. u selu Trnje, još nisu nađena tela 19 žrtava. FHP navodi da su prijavljeni znali za da čine zločin, Fond je podsetio na Naredbu o primeni pravila međunarodnog ratnog prava Predsedništva SFRJ od 28. aprila 1988, kao i na Uputstvo o primeni pravila međunarodnog ratnog prava u oružanim snagama SFRJ od 10. juna 1988, kojim je propisana komandna odgovornost. J. Čolak


Share