(Ne)vladine mućke

Izvor: NIN 26. avgust 2002
Da li Vladimir Vodinelić može da bude član Saveta koji će odlučivati o programu RTS-a ako mu je kćer zaposlena u ovoj kući, i kako je prošao Miljenko Dereta ako je Nataša Kandić bila protiv?
Eto imamo Zakon o radio-difuziji, koji će da se brine o RTS-u. U stvari, brinuće se Republička agencija za radio-difuziju, u stvari, Savet te agencije! A Savet ima veliku moć. Da zabrani program, da odobri program, kazni klevetnike, osudi govor mržnje…
Samo još, da se izaberu članovi Saveta. A članova Saveta ima devet, četiri iz vladinog, četiri iz nevladinog sektora, a onaj jedan – kako se ovih osmoro dogovore i Skupština odobri. Mora samo da bude sa Kosova.

       E sad, problem je nastao ne zato što ovi nevladini (NVO) ne mogu da se slože o tome ko će da bude njihov predstavnik u Savetu (pored predstavnika univerziteta, predstavnika udruženja javnih glasila, filmskih i dramskih umetnika, kompozitora, novinara, predstavnika crkava i verskih zajednica, i četiri predstavnika iz redova vlasti), nego što su se složili isuviše brzo…
Na sastanku, 20. avgusta, koji je održan u Supštini Srbije na poziv predsednika Odbora za informisanje Republike Srbije Ivana Andrića, izabrani su (22, odnosno 20 glasova) profesor Pravnog fakulteta Vladimir Vodinelić (koga je predložio Otpor) i Miljenko Dereta, TV reditelj i predsednik Građanske inicijative (koga su predložili NVO iz Sjenice i mađarska NVO iz Subotice), za kandidate nevladinih organizacija za jednog člana u Savetu agencije o kome će odlučiti Skupština Srbije, tamo negde krajem septembra jer je poslednji rok za kandidature 12. septembar.
“Na tom sastanku ni za jednog kandidata nije postojalo obrazloženje zašto baš taj da bude član Saveta agencije za radio-difuziju. Nemoguće je da 46 organizacija u toku jednog dana izvrše predlog kandidata i da se ne da mogućnost od dva-tri dana da i drugi, koji nisu prisutni, predlože svoje kandidate. Ovako, sastanak je delovao krajnje neozbiljno, radilo se bez procedure, “skupštinski” proizvoljno obavljen je posao koji je već neko prethodno osmislio i zna kakav će rezultat na kraju biti. Kako je bilo moguće da se tog dana pre sastanka po skupštinskim kuloarima čulo da se preferira da član Saveta iz NVO sektora bude Miljenko Dereta? Ko je taj ko to preferira?”, pita Nataša Kandić, predsednik Fonda za humanitarno pravo, koja je u ime dvanaest NVO predložila da se izbor odloži, ali bez uspeha.
A onda je po erteesovskim kuloarima počelo da se priča kako je ćerka profesora Vladimira Vodinelića sekretar režije na RTS-u Ana Vodinelić, pa njegova kandidatura nije na mestu, zbog konflikta interesa. U Službenom glasniku Republike Srbije broj 42, Zakonu o radio-difuziji, u članu 25 kaže se da: Članovi Saveta ne mogu biti (tačka 4) lica koja, kao … ZAPOSLENI, lica pod ugovorom i sl. imaju interesa u pravnim licima koja se bave DELATNOŠĆU PROIZVODNjE i/ili EMITOVANjA RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA ili sa njom povezanim delatnostima … tako da bi članstvo takvog lica u Savetu moglo da dovede do sukoba interesa; i tačka 6) istog člana ovog zakona po kojoj član Saveta ne može biti ni “lice koje je bračni drug, RODITELj, dete ili pobočni srodnik zaključno sa drugim stepenom srodstva lica navedenih u stavu 1. tač. 4) ovog člana.”
Ni potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Odbora za javne službe Žarko Korać, ni Nataša Kandić, ni Rade Veljanovski, šef ekspertske grupe koja je izradila Zakon o radio-difuziji, ni Miljenko Dereta, ni direktor RTS-a Aleksandar Crkvenjakov (koji ne može baš da zna svakog od 7 000 radnika) nisu čuli za ovaj rodbinski detalj između profesora Vodinelića i sekretarice režije u RTS-u.
Gospodin Crkvenjakov je proverio i za NIN potvrdio da je Ana Vladimira Vodinelić od 1998. stalno zaposlena u RTS-u. Profesor Vodinelić je na godišnjem odmoru i nismo mogli iz prve ruke da saznamo da li zna za konflikt interesa, i da li uopšte zna da je predložen za kandidata. Predlagačima Vladimira Vodinelića (Otporu) očigledno se potkrala greška, kako bi gospodin Korać rekao. Nisu shvatili dovoljno ozbiljno svoj zadatak i nisu pažljivo pročitali pismo koje im je uputila predsednica Skupštine Nataša Mićić (kad već nisu našli za shodno da pročitaju sam Zakon o radio-difuziji), u kojem su navedeni članovi Zakona koji govore o tome ko ne može da bude član Saveta i zašto, objasnio nam je gospodin Korać.
Po RTV čaršiji sada se premišlja da je sve to “igranka” koju su zaigrali ljudi oko Miljenka Derete, “nečijeg favorita”, i prosto se nalaze načini da se zbuni javnost, Vodinelić povuče a Dereta ostane jedini kandidat nevladinog sektora za člana Saveta agencije. Po mišljenju gospodina Koraća, treba imati drugi predlog i to samo u “problematičnom” slučaju: “Ne treba dezavuisati Savet pre nego što je i napravljen, niti od bilo čega praviti aferu, jer reč je o vrlo pažljivo biranim i vrlo uglednim ljudima koji će u tom Savetu biti i imati, posebno u početku, veliku odgovornost. Ili hoćete da ostane džungla u radio-difuziji i da kao dosad emituje ko šta i kad hoće?”

       ZORA LATINOVIĆ

Share