Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2010.

FHP_srb_logoFond za humanitarno pravo pomaže postjugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se onemogućilo ponavljanje, utvrdila krivična odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.

Preuzmite ceo izveštaj.

Share