Konferencija za štampu članova upravnog odbora Fonda za humanitarno pravo

TANJUG, Međunarodni press centar Beograd, Knez Mihailova 6, III sprat
petak, 31.10.2008.
11:00 časova

Teme:
– Promocija Koalicije za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima
– Zaključci IV Regionalnog foruma o tranzicionoj pravdi, održanog 28. i 29.10.2008. u Prištini
– Stanje tranzicione pravde u post-jugoslovenskim društvima

Govore:
– Zoran Pajić
– Florence Hartmann
– Nataša Kandić

Share