Regionalne konsultacije sa novinarima, Sarajevo – 29.09.2007

Agenda

Transkript

Zaključci

Louis Bickford ”Nezvanicne inicijative za utvrdjivanje istine”

Tranziciona pravda i uloga medija

Share