Ispitati odgovornost Dikovića

Grupa nevladinih organizacija iz Srbije izdala je saopštenje povodom Dosijea Ljubiša Diković koji je izdao Fond za humanitarno pravo.

 

Ispitati odgovornost Dikovića

Organizacije civilnog društva pozivaju Tužilaštvo za ratne zločine da ispita navode Fonda za humanitarno pravo (FHP) u vezi sa mogućom odgovornošću načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića za ratne zločine na Kosovu i u BiH.

Od trenutka kada je FHP u javnost izneo podatke o Dikoviću, nadležne institucije i ministar odbrane Dragan Šutanovac trude se da odbrane novoizabranog načelnika Generalštaba i napadnu organizacije za ljudska prava, umesto da na odgovarajući način ispitaju navode FHP-a.

FHP nije u svom dokumentu napisao optužnicu ili presudu, već je samo izneo javno dostupne podatke koji zahtevaju ozbiljno pravno razmatranje nadležnih institucija. Bilo kakva odluka institucija, pa čak i eventualno utvrđivanje odgovornosti bilo kog pojedinca nije i nikada ne sme biti protumačeno kao napad na državu ili institucije. Štaviše, temeljna istraga i činjenično zasnovane odluke dovele bi do jačanja institucija i vladavine prava u Srbiji.

Izjava ministra odbrane Dragana Šutanovca kojom se izjednačavaju branitelji ljudskih prava i ekstremističke organizacije kao što su „Obraz“ i SNP 1389, opasna je sa stanovišta zaštite ljudskih prava i vladavine prava u Srbiji, kao i njegove izjave u intervjuu Peščaniku da se „ovakve stvari ne smeju objavljivati“ i da se „završivši saradnju sa Haškim tribunalom, ova Vlada suočila sa počinjenim zločinima”.

Organizacije za ljudska prava snažno podržavaju otvaranje teme ratnih zločina na Kosovu u javnosti i pozivaju ministra Šutanovca da podrži javno iznošenje činjenica koje mogu dovesti do otkrivanja istine o ratnim zločinima i procesuiranja odgovornih.

I na kraju naglašavamo da je u interesu javnosti da se ispitaju navodi o odgovornosti svih lica koja se postavljaju na ovako odgovorne funkcije, kao i da rasprava o svakom imenovanju vodi ka vlasti koja je odgovorna građanima.

U Beogradu, 22. februara 2012.

Inicijativa mladih za ljudska prava

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Civil Rights Defenders

Centar za unapređivanje pravnih studija

Organizacija za lezbejska ljudska prava – Labris

CHRIS – Mreža odbora za ljudska prava

Žene u crnom

Regionalni centar za manjine

Kuća ljudskih prava i demokratije koju čine:

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Građanske inicijative

Beogradski centar za ljudska prava

Policy centar i

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Share